De raad nam drie besluiten die goed nieuws zijn voor onze gemeente: de subsidieregeling energiebesparende maatregelen wordt verlengd, natuurinclusief bouwen geldt voortaan ook voor kleine bouwprojecten én het blijkt mogelijk om minder parkeerplaatsen aan te leggen bij een bouwproject. Dat levert meer ruimte (voor groen) op!

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen wordt verlengd

De raad besloot de bestaande subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen te verlengen tot het einde van dit jaar. Er is nog 240.000 euro over uit de klimaatgelden van vorig jaar en de raad stemde ermee in dat dit bedrag meegenomen mag worden naar 2023 om uit te geven. Goed nieuws, want met dit bedrag zullen minstens 200 woningen stevig geïsoleerd worden. Klimaatmaatregelen waren een belangrijke inzet van GroenLinks tijdens de coalitie-onderhandelingen. Met het verlengen van de subsidieregeling komen we weer een stap dichter bij het realiseren van de ambitieuze doelstellingen.

Wil je meer weten over de subsidies en regelingen voor energiebesparing, duurzaam (ver)bouwen, en energie opwekken? Kijk dan op het Duurzaam Bouwloket Castricum.

Natuurinclusief bouwen ook voor kleine bouwprojecten

Hert andere goede nieuws komt uit de hoek van natuurinclusief bouwen. Alweer enkele jaren geleden diende de Vrije Lijst een motie in om veel meer aandacht te besteden aan natuurinclusief bouwen. Het college stelde voor om een puntensysteem in te voeren, waarbij elke aannemer een aantal natuurmaatregelen moet nemen. Denk aan het plaatsen van nestkasten of het aanleggen van een groen dak.

Het college stelde toen wel voor om dit te beperken tot projecten van minstens 11 woningen. Dit was voor diverse partijen, waaronder GroenLinks, reden om aan de bel te trekken: natuurinclusief bouwen moet voor elke woning gelden. Dus ook als het bouwproject uit slechts 1 woning bestaat. Deze motie werd afgelopen donderdag door een meerderheid van de raad aangenomen. 

Minder parkeerplaatsen bij hospice Limmen

Een derde succes betreft de bouw van het nieuwe hospice in Limmen, en dan vooral dat we daar kunnen afwijken van de parkeernorm! Het is sowieso een goede zaak dat er eindelijk een hospice in onze gemeente verschijnt. Het heeft lang geduurd, zoals Hans Admiraal eerder al tijdens een van onze zeepkistsessies vertelde. Maar gelukkig is een goede plek gevonden op het terrein van het oude Limmer zwembad Damphegeest.

Op hetzelfde terrein worden ook een vrijstaande woning en 8 seniorenwoningen gebouwd. Volgens de parkeernormen moeten er dan 28 parkeerplaatsen worden gebouwd. Wij verzetten ons al langer tegen deze normen, waardoor we minder kunnen bouwen dan we willen en er minder ruimte is voor groen in onze gemeente.

Daarom hebben wij samen met andere partijen in de raad gevraagd op minder parkeerplaatsen bij het hospice. Met resultaat: er wordt begonnen met 22 parkeerplaatsen. Nog steeds veel, maar afwijken van de normen blijkt gelukkig wél mogelijk.