Klimaat
Op het gebied van klimaat gaat Castricum een grotere ambitie tonen. We gaan meer woningen isoleren, meer zonnepanelen plaatsen, en krijgen meer bomen en groen. We hebben concrete doelen geformuleerd voor alle drie de ambities:

  • In de komende vier jaar zullen we 3.000 woningen in Castricum zó isoleren dat ze minstens twee energielabels naar boven schuiven.
  • We zullen inwoners stimuleren zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Het doel: een verdubbeling van het aantal woningen met zonnepanelen.
  • We zullen ieder jaar 500 extra bomen planten in onze gemeente.

Wonen
In Castricum is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Jongeren die uit huis willen, krijgen hierdoor nauwelijks een kans, net zoals ouderen die kleiner willen wonen. Ook zorgt het tekort ervoor dat vluchtelingen zonder perspectief in flexwoningen blijven zitten. Daarom zetten we een koerswijziging in op het gebied van bouwen en wonen: we gaan bouwen voor de mensen die dat het hardste nodig hebben.

We werken er de komende jaren naar toe dat alle nieuwbouw in Castricum bestaat uit 40% sociale woningen. Ook komen er meer woningen in het middensegment, eveneens 40%. Zo kunnen mensen doorstromen en komen er meer sociale huurwoningen vrij. Om dit mogelijk te maken, zullen we als gemeente een actievere grondpolitiek voeren. Dat betekent dat we bijvoorbeeld meer grond en gebouwen kopen. Ook willen we de regels rond maximale bouwhoogte en het aantal parkeerplekken per woning versoepelen.

Daarnaast komt er een nieuwe regeling voor inwoners van tijdelijke woningen. Als zij twee jaar in een flexwoning wonen, gaan ze onder een regeling vallen, waarbij er met voorrang een passende woning wordt gezocht.

Geen randwegen
De fiets wordt het uitgangspunt. Daarom wordt het onderzoek naar de westelijke randweg en de Zuidoostelijke randweg met onmiddellijke ingang stopgezet. Ook het onrealistische plan het gehele spoor te verleggen zal niet verder worden onderzocht. In de komende jaren zal de raad wel een keuze moeten maken met betrekking tot de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. Is er een tunnel onder het spoor nodig, of kiezen we voor de fietsersbond-variant? Allebei de varianten zullen onderzocht worden.

Sociaal domein
In de komende jaren komt er veel meer aandacht voor inclusie; iedereen moet mee kunnen doen. Het is de rol van de gemeente daarbij te helpen en er de voorwaarden voor te scheppen. Ondanks de bezuinigingen die we door het rijk opgelegd hebben gekregen, blijven we de zorg die mensen nodig hebben leveren. Dan gaat het bijvoorbeeld om jeugdzorg of om de WMO. Dat blijft overeind staan.

Nieuwe wethouder
Vanuit GroenLinks zal Valentijn Brouwer deelnemen aan het college. Hij zal zich bezighouden met het klimaatbeleid, verkeer, cultuur, onderwijs en groenbeleid. Dit is een mooie en belangrijke portefeuille waar we de komende jaren veel resultaat op gaan zien. Valentijn woont al sinds zijn derde in Castricum en is de afgelopen vier jaar voor GroenLinks commissielid geweest. Hierdoor kent hij de mensen en de dossiers goed en weet hij wat er speelt. Tot voor kort was hij hoofd bedrijfsvoering en plaatsvervangend directeur bij Podium Victorie in Alkmaar. Daarvoor was hij docent Financieel Management en Creatieve Economie & Cultuurbeleid en afstudeerbegeleider aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

"We zijn blij met de koerswijzigingen die we nu kunnen gaan inzetten voor onze gemeente," zegt Gerard Brinkman, fractievoorzitter. "Ook onze leden stemden in met het coalitieakkoord en we hebben met Valentijn een uitstekende wethouder gevonden. GroenLinks gaat dan ook enthousiast deelnemen aan de nieuwe coalitie."

Het volledige coalitieakkoord is hieronder te lezen.