“ Gemeenteraadslid ben je natuurlijk nooit alleen. Ik doe dit samen met  betrokken inwoners ”

Sinds 2018 ben ik gekozen als raadslid en zet ik me in voor meer groen in onze dorpen, meer fietsen, en meer en goedkopere woningen.

Vaak heb ik verkiezingscampagnes gevoerd zodat andere GroenLinksers in de gemeenteraad konden komen. Een paar jaar geleden vond ik het tijd om het zelf maar eens te proberen. Hoe zou ik het ervan afbrengen en wat zou ik kunnen bereiken?  Natuurlijk gaat het me veel te langzaam Tegelijkertijd ben ik optimist en elk stapje is er weer eentje. Zo heb ik binnen een jaar na mijn verkiezing voor elkaar gekregen dat de parken en bermen in onze gemeente natuurvriendelijker beheerd worden. Bijen en andere insecten krijgen daardoor meer kans. En er is meer aandacht voor de fiets als serieus vervoermiddel. Goed voor het milieu, goed voor het klimaat en goed voor je gezondheid.

De komende jaren staat er nog veel te wachten. Hoe zorgen we ervoor dat er meer betaalbare woningen komen in ons dorp? Zodat jongeren hier kunnen blijven wonen. Hoe zorgen we voor een groenere en milieuvriendelijker Castricummer Werf? Met op elk dak zonnepanelen. En natuurlijk: hoe zorgen we ervoor dat er geen nieuwe randwegen komen, maar er gekozen wordt voor moderne oplossingen?

Genoeg te doen de komende tijd. Gemeenteraadslid ben je natuurlijk nooit alleen. Ik doe dit samen met  betrokken inwoners. Bel of email me als je een vraag hebt of mee wilt doen!