Nieuws

Eindrapport Bestuurscultuur "Politieke evenwichtskunst"

Naar aanleiding van de bestuurscrisis eind 2015 - begin 2016 heeft de raad besloten dat er een onderzoek moest komen naar de bestuurscultuur in Castricum. Het eindrapport is gisteren gepresenteerd en in een eerste ronde besproken in de raad. Hier kan je het rapport lezen. Er komt nog een raadsvergadering over de conclusies en aanbevelingen.

GroenLinks start kiezersonderzoek

Op zaterdag 10 juni is GroenLinks Castricum gestart met een groot opgezet kiezersonderzoek. Vrijwilligers van de afdeling gaan de komende maanden huis-aan-huis aanbellen met de vraag of inwoners mee willen doen aan een online enquete. Met de gegevens en opmerkingen hoopt de partij nuttige informatie te krijgen voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. De vragenlijst is te vinden op de website  https://castricum.groenlinks.nl/enquete . Iedereen uit Castricum kan meedoen aan het kiezersonderzoek.

Lees verder

Economische ontwikkeling of verspilling van belastinggeld?

GroenLinks vraagt zich af of deelname aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord wel een goede inzet van 75.000 E belastinggeld is. Samen met de provincie en 15 andere gemeenten in Noord-Holland Noord is Castricum deelnemer aan deze maatschappij. Het doel ervan is het stimuleren van bedrijven en investeringen in de regio met als belangrijk gevolg dat er meer werkgelegenheid zou ontstaan. Het kost de gemeente Castricum nu rond de  70.000 Euro per jaar en dat neemt volgend jaar nog toe met zo’n 5 %.

Lees verder

Zandhagedis in de duinen van Castricum

Er valt ontzettend veel te leren over plant en dier in de duinen. Dat werd duidelijk tijdens een excursie van GroenLinks. Daar vertelde voormalig boswachter en IVN-gids Joop Castricum allerlei interessante feitjes over wat er vliegt, fladdert, kruipt en groeit in de bossen van Castricum. En tussendoor ook over welke planten het lekkerst zijn.

Lees verder

Meer perspectief bij de Zandzoom

Donderdag 20 april stemde de gemeenteraad over twee door GroenLinks ingebrachte moties over de Zandzoom. Er is het nodige misgegaan in de afgelopen jaren, waarbij bestaande bewoners geconfronteerd werden met hoge bebouwing, grenzend aan hun tuin. Met de moties had de gemeenteraad kunnen ingrijpen in de kaderstelling en de procedures bij de uitvoering van het bestemmingsplan Zandzoom. Helaas haalden de moties het niet. Ook een afgezwakte motie van CKenG over hetzelfde onderwerp werd niet overgenomen door een meerderheid van de raad.  

Lees verder

Grote winst GroenLinks

Het beste verkiezingsresultaat ooit! GroenLinks behaalde gisteren maar liefst 14 zetels. In Castricum zijn wij met 11% van de stemmen de vierde partij geworden!
Door heel het land zagen we een groot enthousiasme voor GroenLinks. Leden en niet-leden besloten actief te worden. Voor sommigen was het de verkiezing van Trump tot president, voor anderen het gevoel dat er een einde moet komen aan de polarisatie en dat er groepen worden uitgesloten. In Castricum heeft meer dan de helft van onze leden meegedaan aan de campagne. Ook sloten nieuwe vrijwilligers zich aan. Daar zijn we supertrots op! Iedereen ontzettend bedankt voor de inzet, het vele werk en het enthousiasme.

Natuurlijk gaan we niet op onze lauweren rusten. De energie, die we de afgelopen maanden hebben gevoeld is hard nodig voor de volgende stap, namelijk de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Samen vormen wij een prachtige nieuwe beweging, die groene en linkse waarden met elkaar verbindt. Een beweging voor verandering. Daar gaan we mee door.
Doe je ook mee ?

Pagina's