Nieuws

GroenLinks wil bomen in Limmen behouden

Tegen het advies van betrokken ambtenaren en tegen het bomenbeleid in, wil het college van Burgemeester en Wethouders drie bomen in Limmen kappen. De kap zou moeten plaatsvinden op de hoek van het Kieftenland en de De Peyroulaan. Onlangs nog kwam in het nieuws dat vier bomen aan het Kieftenland vergiftigd zijn.

Lees verder

Succes; Duurzaamheidsfonds in gemeente Castricum !

GroenLinks heeft samen met D66 in Castricum het initiatief genomen een duurzaamheidsfonds in te stellen. Het fonds zal ervoor zorgen dat burgers en bedrijven gestimuleerd worden om energiebesparende projecten uit te voeren of duurzame energiebronnen te plaatsen. Het Duurzaamheidsfonds moet bijdragen aan de doelstelling die de gemeente heeft gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn en zou gevuld moeten worden onder andere met de opbrengsten die de gemeente uit de aandelen van Eneco krijgt.

Lees verder

Algemene beschouwingen

Bij de Kadernota 2017 sprak fractievoorzitter Hannie Lutke Schipholt namens GroenLinks de algemene beschouwingen uit. Daarin sprak ze zich uit voor het instellen van een duurzaamheidsfonds om de doelstellingen die college na college vooruitgeschoven worden nu eindelijk eens vorm te gaan geven. GroenLinks vind dat er nu maar eens de portemonee voor moet worden getrokken. In Bergen is een duurzaamheidsplan aangenomen dat we aangepast aan Castricum kunnen overnemen. Ook moeten inwoners veel meer proactief bij de gemeenteprojecten en beleid worden betrokken.

Hieronder vind je de volledige tekst

Lees verder

Eindrapport Bestuurscultuur "Politieke evenwichtskunst"

Naar aanleiding van de bestuurscrisis eind 2015 - begin 2016 heeft de raad besloten dat er een onderzoek moest komen naar de bestuurscultuur in Castricum. Het eindrapport is gisteren gepresenteerd en in een eerste ronde besproken in de raad. Hier kan je het rapport lezen. Er komt nog een raadsvergadering over de conclusies en aanbevelingen.

GroenLinks start kiezersonderzoek

Op zaterdag 10 juni is GroenLinks Castricum gestart met een groot opgezet kiezersonderzoek. Vrijwilligers van de afdeling gaan de komende maanden huis-aan-huis aanbellen met de vraag of inwoners mee willen doen aan een online enquete. Met de gegevens en opmerkingen hoopt de partij nuttige informatie te krijgen voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. De vragenlijst is te vinden op de website  https://castricum.groenlinks.nl/enquete . Iedereen uit Castricum kan meedoen aan het kiezersonderzoek.

Lees verder

Economische ontwikkeling of verspilling van belastinggeld?

GroenLinks vraagt zich af of deelname aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord wel een goede inzet van 75.000 E belastinggeld is. Samen met de provincie en 15 andere gemeenten in Noord-Holland Noord is Castricum deelnemer aan deze maatschappij. Het doel ervan is het stimuleren van bedrijven en investeringen in de regio met als belangrijk gevolg dat er meer werkgelegenheid zou ontstaan. Het kost de gemeente Castricum nu rond de  70.000 Euro per jaar en dat neemt volgend jaar nog toe met zo’n 5 %.

Lees verder

Pagina's