Nieuws

Kiezersonderzoek GroenLinks Castricum

GroenLinks Castricum organiseert in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen een kiezersonderzoek. Met de gegevens en opmerkingen hoopt de partij nuttige informatie te krijgen voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. De vragenlijst is te vinden op de website https://castricum.groenlinks.nl/enquete . Iedereen uit Castricum kan meedoen aan het kiezersonderzoek.

De vragen uit het onderzoek betreffen onder andere de bouw van meer of juist minder strandhuisjes bij Castricum aan Zee. Ook legt GroenLinks aan de inwoners voor of de gemeente meer moet doen om de energievoorziening in Castricum in de toekomst vrij van het aardgas te krijgen.

Fractie deelt complimenten uit

Tijdens de afgelopen Raadsvergadering deelde de GroenLinks-fractie aan alle wethouders en raadsleden een persoonlijk compliment uit. De geste was bedoeld als bijdrage aan het debat over de bestuurscultuur.

Lees verder

Oproep kandidaten voor de gemeenteraad van Castricum

Na een fantastische uitslag voor GroenLinks bij de landelijke verkiezingen gaan we door! Voor de lokale afdeling GroenLinks Castricum zoeken we kandidaten die het tijd vinden voor verandering en daar op lokaal niveau vorm aan willen geven. We zijn op zoek naar kandidaten voor de fractie van GroenLinks voor de volgende raadsperiode.

Lees verder

GroenLinks wil bomen in Limmen behouden

Tegen het advies van betrokken ambtenaren en tegen het bomenbeleid in, wil het college van Burgemeester en Wethouders drie bomen in Limmen kappen. De kap zou moeten plaatsvinden op de hoek van het Kieftenland en de De Peyroulaan. Onlangs nog kwam in het nieuws dat vier bomen aan het Kieftenland vergiftigd zijn.

Lees verder

Succes; Duurzaamheidsfonds in gemeente Castricum !

GroenLinks heeft samen met D66 in Castricum het initiatief genomen een duurzaamheidsfonds in te stellen. Het fonds zal ervoor zorgen dat burgers en bedrijven gestimuleerd worden om energiebesparende projecten uit te voeren of duurzame energiebronnen te plaatsen. Het Duurzaamheidsfonds moet bijdragen aan de doelstelling die de gemeente heeft gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn en zou gevuld moeten worden onder andere met de opbrengsten die de gemeente uit de aandelen van Eneco krijgt.

Lees verder

Algemene beschouwingen

Bij de Kadernota 2017 sprak fractievoorzitter Hannie Lutke Schipholt namens GroenLinks de algemene beschouwingen uit. Daarin sprak ze zich uit voor het instellen van een duurzaamheidsfonds om de doelstellingen die college na college vooruitgeschoven worden nu eindelijk eens vorm te gaan geven. GroenLinks vind dat er nu maar eens de portemonee voor moet worden getrokken. In Bergen is een duurzaamheidsplan aangenomen dat we aangepast aan Castricum kunnen overnemen. Ook moeten inwoners veel meer proactief bij de gemeenteprojecten en beleid worden betrokken.

Hieronder vind je de volledige tekst

Lees verder

Pagina's