Leden
Een afdeling is niets zonder leden. De afdeling ontvangt van de landelijke organisatie een bescheiden bedrag per lid voor de afdelingskas. Hiermee kunnen we dingen financieren zoals flyers en de huur van vergaderlocaties. Maar nóg belangrijker zijn het enthousiasme en de actiebereidheid van vrijwilligers. Zo bestaat het bestuur volledig uit vrijwilligers en helpen heel wat leden mee bij het voeren van campagne, het organiseren van een werkbezoek of het meehelpen met een zwerfafval-opruimactie. Castricum telde per januari 2023 130 leden en zo'n 160 sympathisanten.

Fractie
De fractie bestaat uit raads- en commissieleden. Samen vertegenwoordigen ze de inwoners van de gemeente Castricum in de gemeenteraad en de commissieraden. Raadsleden besteden gemiddeld 10 tot 15 uur per week aan het gemeenteraadswerk. Zij krijgen een vergoeding van een kleine 1.000 euro per maand, waarvan 10% naar de kas van de landelijke partij gaat.

De fractie vergadert wekelijks en draait mee in de tweewekelijkse raadsspreekuren en raadsinformatieavonden:

Fractieleden
De fractie in de gemeente Castricum telt sinds de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 vier raadsleden en een commissielid. 

 • Gerard Brinkman - fractievoorzitter
 • Hannie Lutke Schipholt - raadslid
 • Marieke Kooter - raadslid
 • Aart Waterman - raadslid
 • Frits Puhl - commissielid

Bestuur
De afdeling heeft een door de leden gekozen bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling, voor een goed verloop van het politieke debat en houden contact met de leden. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, het indienen van de kandidatenlijst en de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen.

Verder organiseert het bestuur bijvoorbeeld:

 • Algemene Ledenvergaderingen
 • Zeepkistsessies: discussiebijeenkomsten over actuele thema’s
 • Allerlei andere bijeenkomsten en activiteiten die de teamgeest versterken

Bestuursleden
Het bestuur van GroenLinks Castricum telt drie leden:

 • Sven Drillenburg Lelijveld - voorzitter
 • Esther Parigger - secretaris
 • Wolter van der Vlist - penningmeester
 • Ezra van Tiel - digital media manager

Campagneteam
Het campagneteam zorgt dat GroenLinks Castricum zichtbaar is en blijft, en dat onze beweging groter wordt in Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude en Limmen. Het kernteam bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Frits Puhl (campagneleider)
 • Ezra van Tiel
 • Gerard Brinkman
 • Wolter van der Vlist
 • Esmee Zuurbier
 • Henk Hommes (fotografie)

Vacatures
Kom jij ons versterken? Iedere bijdrage, groot en klein, is welkom. Wat doe je graag, waar ben je goed in en hoeveel tijd kan je het geven? Esther of Sven gaan graag met je wandelen om te bespreken wat je zou willen doen.

info@groenlinkscastricum.nl