“ De dingen die GroenLinks toch voor elkaar heeft gekregen in het sociaal domein, tegen de kille rechtse politiek in. Dat zijn van die kleine overwinningen waar ik een enorm gevoel van tevredenheid aan ontleen. ”

Wat is jouw portefeuille?
De afgelopen raadsperiodes hield ik me bezig met de materiële kant van het sociaal domein. Dat gaat over de hoogte van bepaalde toelagen, van bijstandsuitkeringen. En ik hield me bezig met verordeningen in het algemeen, staatsrechtelijke aspecten, de APV, en de begroting niet te vergeten, de financiële kant van de zaak.

Wat gaat er goed in onze gemeente en wat kan er beter?
Het is misschien niet een heel erg mooi dorp zoals Bergen bijvoorbeeld is, maar het oogt hier toch wel heel aantrekkelijk met al dat groen. Een mooi open karakter.

Wat er beter kan, is de positie van de financieel zwakkeren. Relatief zijn er weinig armen in Castricum, we zijn een welvarende gemeente. Er zijn hier ongeveer 150 uitkeringsgerechtigden. We kunnen ons dus een relatief humaan beleid permitteren. Maar de manier waarop mensen aangepakt worden... Theoretisch kan als je tien minuten te laat op een afspraak komt je uitkering al gekort worden. Het is zelfs een tijd mogelijk geweest dat mensen een maand of langer helemaal geen uitkering kregen. Ik vind dus echt dat je dat niet kunt maken. Dat een wethouder of een ambtenaar zomaar kan beslissen dat iemand een maand of twee maanden het zonder inkomen moet doen vind ik onbestaanbaar. Dat hebben we, met veel moeite, gelukkig uit die verordening gekregen. Dat zijn van die kleine overwinningen waar ik een enorm gevoel van tevredenheid aan ontleen.

Wat is je favoriete plek in Castricum?
Wat ik heel mooi vind is die strook water die loopt vanaf de Montessori-school tot aan het spoor. Ik woonde er zelf aan. Er staan van die prachtige treurwilgen.

Favoriete manier om van het gas af te gaan?
Getijdenenergie vind ik heel interessant, al kun je dat wellicht niet toepassen op gemeentelijk niveau. Aardwarmte is ook een interessante optie. Verder: wat werkt. Mensen die klagen over horizonvervuiling vanwege windmolens op zee begrijp ik niet zo.

Wat wil je verder nog kwijt?
De invloed van projectontwikkelaars is een voorbeeld van waar je op gemeenteniveau kunt zien dat de macht van het kapitaal groter is dan de macht van de democratie. Dat zagen we bijvoorbeeld rond het Parnassia-verhaal. In de gemeentepolitiek gaat het niet alleen om armoedebestrijding, het gaat om de enorme machtsongelijkheid door dat verschil in vermogen tussen rijk en arm. De democratie wordt zo eigenlijk verdrongen door de macht van het grote geld.