De fractie bestaat uit raads- en commissieleden. Samen vertegenwoordigen ze de inwoners van de gemeente Castricum in de gemeenteraad en commissieraden. Raadsleden besteden gemiddeld 10 tot 15 uur per week aan het raadswerk. Zij krijgen een vergoeding van een kleine € 1.000 per maand, waarvan 10% naar de kas van de landelijke partij gaat.

De fractie vergadert wekelijks en draait mee in de tweewekelijkse raadsspreekuren en in de raadsinformatieavonden:

Fractieleden

De GroenLinks-fractie in de gemeente Castricum telt sinds de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vier raadsleden en een commissielid:

Het werk van onze fractie

Onze fractie zet zich met hart en ziel in om onze gemeente menselijker, eerlijker en duurzamer te maken. Wat doen ze dan in de dagelijkse praktijk? Je leest het in onderstaande artikelen.

Kinderen op de vlucht: schriftelijke vragen

9 okt '22 - Staatssecretaris Van der Burg van Asiel en Migratie deed een dringende oproep aan gemeenten om voor 1 januari 2023 1.700 extra opvangplekken te bieden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Hij noemt de kans “reëel” dat deze kinderen en jongeren buiten in de kou moeten slapen of door gemeenten gaan zwerven. Marieke Kooter stelde daarop schriftelijke vragen aan het college: welke bijdrage kan Castricum leveren om deze kinderen te helpen?

Extra inkomsten voor boeren Castricum?

14 jul '22 - Ook in onze gemeente zullen boeren moeten voldoen aan de stikstofrichtlijnen. Welke mogelijkheden hebben boeren om extra inkomsten te krijgen? De fractie van GroenLinks informeerde ernaar bij het college en kreeg antwoord op haar vragen.

Onrust over brandweerplannen

23 jun '22 - Er zijn plannen om de brandweer anders te organiseren. Die hebben veel onrust veroorzaakt. We spraken Frits Puhl, als GroenLinks-commissielid verantwoordelijk voor het onderwerp veiligheid. Hij bestudeerde de plannen en sprak met een ervaren brandweerman om te kunnen beoordelen hoe de plannen in de praktijk werken. Waarom maken de brandweermensen zich zorgen?

Drie maanden geleden sprak de kiezer

16 jun '22 - Op donderdag 16 juni besprak de gemeenteraad de kadernota, opgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. De kadernota bevat de financiële stand van zaken en is een vooruitblik naar de begroting. Gerard Brinkman, fractievoorzitter van GroenLinks Castricum, sprak daarbij de raad toe.  

"Ik kan me vinden in de woorden van collega Waterman"

2 april '22 - Eind mei nam Aart Waterman afscheid als raadslid (om later weer terug te keren, toen Valentijn wethouder werd!). Het was een bijzonder moment, want Aar zette zich maar liefst veertien jaar lang in als raadslid voor GroenLinks. De speech van Gerard over Aart laat goed zien wat een raadslid kan doen: “De menselijke maat: Aart hamert er terecht op. Want tussen alle regels door kunnen mensen vermalen worden. Dan moet de gemeente kunnen afwijken van de regels. ”