De dag na de verkiezingen vond in de raadzaal van het gemeentehuis het duidingsdebat plaats. Hierin gingen de lijstrekkers en secondanten van de acht partijen met elkaar in gesprek over de uitslag en de mogelijke vervolgstappen. In dat debat werd afgesproken dat Lokaal Vitaal, als grootste partij, de verkennende gesprekken zou houden met alle partijen.

Ondertussen zijn al deze gesprekken geweest. Afgelopen donderdag, 24 maart, kwamen de partijen weer bij elkaar in de raadzaal. Hier voerden zij, onder leiding van burgemeester Toon Mans, een gesprek over de uitkomsten van de eerste verkenningsronde.

Alle gesprekken zijn respectvol en prettig verlopen. In ieder gesprek kwam aan bod wat de wensen zijn voor de mogelijke samenstelling van het college: welke partijen moeten met elkaar een coalitie vormen? De vier grootste partijen, dus Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en De VrijeLijst, werden het vaakste genoemd, gevolgd door het CDA. Daarom zal Lokaal Vitaal volgende week een nieuwe ronde gesprekken houden met deze vijf partijen, waaronder dus GroenLinks.

We houden jullie op de hoogte van het vervolg. Uiteraard kennen we ons verkiezingsprogramma uit ons hoofd. Het moet menselijker, eerlijker en duurzamer!

Foto gemaakt door Henk Hommes