Enkele jaren geleden startte in Castricum een nieuwe school, het Supreme College. Of eigenlijk was het nog geen nieuwe school: het was een nieuwe vorm van onderwijs voor leerlingen van het Jac P. Thijsse en het Bonhoeffer college. Leerlingen met een hoog leerpotentieel die minder goed aansluiten op het reguliere onderwijs zouden in deze nieuwe onderwijsvorm meer uitgedaagd worden. In het gebouw van de voormalige Maranathakerk kon een kleine groep leerlingen met hun docenten aan de slag.

De gemeenteraad wist toen al dat de locatie van de kerk uiteindelijk gebruikt zou gaan worden voor nieuwe woningen. Hard nodig in onze gemeente. Daarom kreeg het Supreme College een tijdelijk huurcontract. Als de school niet zou aanslaan, dan kon het experiment beëindigd worden. En als het wel zou aanslaan, dan moesten we in 2023 op zoek naar nieuwe en beter passende huisvesting.

Inmiddels is het 2023 en de nieuwe school heeft succes: er zijn nu ruim 90 leerlingen en dat aantal zal de komende jaren doorgroeien. Dat betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe plek. Dat valt nog niet mee: het aantal vrije locaties in Castricum is beperkt en we willen ook heel graag nieuwe, betaalbare woningen bouwen.

Supreme College is ondertussen in gesprek met voetbalclub Vitesse '22 en Forte Kinderopvang. Vitesse wil het verouderde kantine- en kleedkamergebouw al lang opknappen, en Forte maakt daar gebruik van voor de naschoolse opvang. Dus zijn de bestuurders van Supreme College en Vitesse bij elkaar gaan zitten om te kijken of ze gezamenlijk iets nieuws kunnen bouwen. Kunnen het Supreme College, de kinderopvang én de voetbalclub gehuisvest worden in hetzelfde nieuw te bouwen duurzame gebouw?

Zij vragen geld aan de gemeente om een vooronderzoek te doen naar de nieuwe locatie. Daar wil GroenLinks wel mee instemmen, onder 1 voorwaarde: dat ook bekeken wordt of het Supreme College in één van de bestaande schoolgebouwen kan worden gehuisvest. Want zowel het Jac P Thijsse als het Bonhoeffer college heeft te maken met een afname van leerlingaantallen. Het zou kunnen dat er genoeg ruimte is in de bestaande gebouwen. Beide opties moet je dus goed onderzoeken. GroenLinks diende hiertoe een amendement in, samen met de VVD. Dit kon rekenen op de steun van de meerderheid in de raad.