Het artikel bevat interviews met enkele bewoners en met wethouder Paul Slettenhaar. De Volkskrant schrijft dat Castricum asielzoekers niet wil huisvesten in sociale huurwoningen, waar jarenlange wachtlijsten voor bestaan. In plaats daarvan krijgen ze een container aangeboden. Ook wordt er gesproken over de bouw van honderden flexwoningen, zodat bewoners van het ene naar het andere project kunnen verhuizen. De waarheid ligt zoals zo vaak heel wat genuanceerder. Omdat we inmiddels met het nieuwe college een ander beleid willen voeren, een reactie vanuit GroenLinks.

Statushouders wel in sociale huurwoningen

Gezinnen met een vluchtelingenstatus krijgen ook in Castricum gewoon een sociale huurwoning aangeboden. Voor hen zijn de flexunits simpelweg niet geschikt. Een echtpaar met twee kinderen kun je nu eenmaal niet in een container van 27 m2 stoppen. Eigenlijk kunnen louter alleenstaanden geplaatst worden in de flexunits. Het gaat dus om een beperkte groep waar flexwoningen een oplossing voor kunnen zijn.

Bovendien maakt De Volkskrant de fout te denken dat het om asielzoekers gaat, maar het betreft hier statushouders: mensen voor wie de procedure is afgerond en die in Nederland een nieuw bestaan mogen opbouwen. Bovendien kunnen in Castricum meer mensen gebruik maken van de tijdelijke units, zoals jongeren en gescheiden mensen.

Tijdelijke oplossing

GroenLinks ziet dit als een tijdelijke oplossing. Er kleven namelijk ook nadelen aan de flexunits: ze zijn vaak gehorig en er zijn problemen met vocht en hitte. Daarnaast wordt er met € 500,- per maand een hoge huur gevraagd. Niet voor niets zijn er diverse klachten binnengekomen en is er inmiddels overleg tussen gemeente en exploitant over bijvoorbeeld het oplossen van structurele lekkages.

Na twee jaar doorstromen

Anders dan in het artikel wordt gesteld, hebben we afgesproken dat flexbewoners na twee jaar doorstromen naar een passende huurwoning. Het is niet de bedoeling dat mensen van de ene naar de andere flexwoning verhuizen. En die doorstroming moet er komen voor alle flexbewoners, of ze nu statushouder zijn of niet.

Meer sociale huurwoningen

In de afgelopen jaren zijn er - helaas ook in Castricum - veel te veel dure koopwoningen gebouwd. Daar krijgen we nu de rekening van gepresenteerd. Daarom heeft GroenLinks in de coalitie-onderhandelingen dit voorjaar sterk aangedrongen op een koerswijziging: we gaan in de komende jaren veel meer inzetten op het bouwen van sociale huurwoningen. We werken toe naar de situatie waarin 40% van de nieuwe woningen in de sociale sector gebouwd worden.

Al met al kunnen flexwoningen een tijdelijke oplossing zijn voor een beperkte doelgroep. Er zijn forse nadelen. Daarom willen we dat bewoners doorstromen. Castricum gaat daarom in de toekomst veel meer sociale huurwoningen bouwen. Daar ligt de werkelijke oplossing!