Marieke Kooter, raadslid van GroenLinks, zet zich al geruime tijd in voor fatsoenlijke huisvesting voor statushouders en andere kwetsbare inwoners die met spoed een woning nodig hebben. "Ik ben dankbaar dat zo'n grote groep Castricummers zich inzet voor goede huisvesting, juist voor de mensen die afhankelijk zijn van tijdelijke woonvoorzieningen," legt ze uit. "Dat veel meer mensen dit belangrijk vinden blijkt uit het grote aantal mensen dat de petitie heeft ondertekend. We zijn als GroenLinks-fractie heel bezorgd over de kwaliteit van de huisvesting in de flexwoningen, dit moet veel beter! We blijven dit dossier dus volgen en er vragen over stellen aan het college."

Je kunt de petitie hier lezen en ondertekenen.

De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door Susanne van Reenen.

Niet wegstoppen maar huisvesten: de eisen in de petitie over het huisvesten van statushouders en spoedzoekers