“ Wat is hét lastigste dossier? Ik heb overal zin in. Ik ben heel ambitieus. ”

Rens Blom sprak Valentijn na zijn eerste maand als wethouder op portefeuilles als de energietransitie, milieu, onderwijs en cultuur.

"Dat lang niet alle Castricummers Brouwer kennen, blijkt wel uit de vele reacties van lezers van nieuwsuitcastricum.nl. Tijd voor een interview waarin Brouwer zichzelf voorstelt en zijn ambities als wethouder deelt.

De wethouder op de bakfiets

De kersverse wethouder Valentijn Brouwer vindt het ‘leuk om te horen’ dat inwoners nieuwsgierig naar hem zijn. Als steunfractielid van GroenLinks was hij de afgelopen vier jaar al politiek actief, vooral op de achtergrond. Hij hield zich onder andere bezig met onderwijsdossiers – die nu ook onder zijn wethoudersportefeuille vallen. Een paar dagen voor het interview fietst Brouwer mij op zijn bakfiets –  kind voorin – zwaaiend voorbij in het dorpshart."

Cultuur

Rens en Valentijn spraken onder andere over cultuur, en dat er op dat gebied nog meer mag gebeuren:

"Cultuur zit inderdaad in mijn portefeuille. Het is geen onderwerp waar we afspraken over gemaakt hebben in het coalitieakkoord, dus er ligt niets vast. Dat betekent niet dat er niets kan, dus ik ga er wel naar kijken. Wat mij bijvoorbeeld heel interessant lijkt – en volgens mij staat dat ook in de Cultuurnota – is kijken of je leegstand kunt tegengaan door expositieruimte in te richten.

Ik ben nog niet zo lang bezig als wethouder dus moet mij in die zin nog meer in de kernen gaan verdiepen. [...] Op het Kooiplein heb je de leegstaande DekaMarkt en over het spoor staat Smitveld als een enorme glazen bak leeg. Het lijkt mij zo mooi als je daar in de vorm van een broedplaats wat kunt doen. Hetzelfde geldt voor het strandplateau in het oude Blinckers-gebouwd. En zo moeten er in Akersloot en Limmen ook zulke locaties zijn."

Veel ambities

Ook spraken ze over de ambities op het gebied van milieu, klimaat en de energietransitie van het nieuwe collegebestuur.

"Rens: Het nieuwe collegebestuur heeft veel milieuambities, ook kleine dingen als niet meer 185 maar 500 nieuwe bomen per jaar planten.

Brouwer onderbreekt: ‘Je noemt het maar klein.’

Rens: goed punt. Sommige mensen noemen het klein, want die zeggen: hier een boompje erbij, daar een boompje erbij.

Vijfhonderd per jaar, reken maar terug hoeveel er dan per maand geplant moeten worden. Dat kan bijna niet zelfstandig, dat moet je combineren met andere projecten. Dan moet je dus kijken als je een straat opnieuw gaat inrichten. Er zijn een paar straten waarvan wij gezegd hebben: die zijn onveilig, kunnen we niet iets met de inrichting doen. En als we met de inrichting aan de slag gaan, kunnen we dan niet iets doen met bomen planten? Met een boompje hier en een boompje daar ga je geen tweeduizend bomen in vier jaar planten.’

Rens: de gemeente wil meer zonnepanelen op de daken van eigen gebouwen en op die van sportscholen leggen. Hoe gaan jullie dat aanpakken?

‘Daar moeten we goed naar kijken. Er kunnen verschillende manieren voor zijn. We hebben natuurlijk de Eneco-gelden (de gemeente heeft 23 miljoen euro ontvangen voor de verkoop van zijn aandelen in Eneco, red.). We moeten nog een goed plan maken hoe we die gelden gaan inzetten. Zou het niet mooi zijn als we met geld dat we uit een energiebedrijf gehaald hebben, op een andere manier energie weten te creëren? En dan zodat de energie goedkoper wordt of dat het voorzieningenniveau niet omlaag hoeft vanwege prijsstijgingen.

[...]

‘Uiteindelijk gaat het er wel om dat we stappen moeten zetten in die energietransitie, anders komen we er niet. Zowel voor overheidsgebouwen als voor particulieren geldt dat je soms iets moet doen dat misschien minder leuk is. Ik denk dat wij als gemeente moeten zorgen dat het zo min mogelijk impact heeft op onze inwoners.’

Rens: bedoel je dan bijvoorbeeld ook het nieuwe coalitieplan om drieduizend huizen in Castricum twee energielabels omhoog te krijgen?

‘Dat gaat in de vorm van stimuleren. Er wordt wel eens gezegd door partijen die daar wat conservatiever in zijn dat er te weinig draagvlak is. Ik denk dat het draagvlak niet vanzelf omhooggaat. En als we het nu niet doen, dan is de opgave over vijf jaar of tien jaar alleen maar groter en moeten we dus veel drastischere maatregelen nemen. En dan krijg je nog enorm veel meer weerstand. Terwijl veel mensen wel bereid zijn om iets te doen maar niet weten hoe, of ze kunnen het niet betalen.’

[...] Volgens de wethouder zal de gemeente straks actief moeten uitdragen dat het een plan en budget heeft om woningen te verduurzamen. ‘Dan moeten wij bij wijze van spreken de wijk in.'"

Lees het hele interview op Nieuws uit Castricum

Rens en Valentijn spraken nog over veel meer. Over Valentijn zelf, over afvalscheiding en hoe lastig dat is voor bewoners van appartementen, en bijvoorbeeld over de plannen om 3.000 huizen in Castricum twee energielabels omhoog te krijgen. Het hele interview kun je lezen op de site van Nieuws uit Castricum.