“ De gemeente zorgt voor regelingen waardoor iedereen de eigen woning kan verduurzamen, niet alleen de rijkere inwoners ”

“Het is nu of nooit. Te lang hebben gemeentes, waaronder helaas ook Castricum, afgewacht. Het isoleren en verder verduurzamen van onze woningen moet de hoogste prioriteit krijgen. Daar zijn we allemaal bij gebaat. Daarnaast moeten we bedrijven verplichten meer te gaan besparen. Het is dé manier om meer onafhankelijk te worden van Russisch gas en ervoor te zorgen dat de energierekening weer betaalbaar wordt voor iedereen. Met de stijgende gasrekeningen is dat urgenter dan ooit.”, aldus Gerard Brinkman van GroenLinks Castricum.

Het actieplan bestaat uit vijf maatregelen.

  1. Verhuurders moeten verplicht verduurzamen. Uiterlijk in 2030 hebben alle huurwoningen in onze gemeente het B energielabel.
  2. Inwoners worden ontzorgd. Elke inwoner met een inkomen tot en met modaal wordt geholpen bij het verduurzamen van de eigen woning met advies door een energiecoach. Inwoners met een slecht geïsoleerde woning krijgen hulp bij het snel nemen van isolerende maatregelen, zoals tochtstrips en radiatorfolie. Het beschikbaar stellen van duurzaamheidsleningen is een goed hulpmiddel.
  3. De gemeente ondersteunt collectief inkopen per wijk. Zo kunnen buren samen zonnepanelen, isolatie en andere verduurzamingsmaatregelen inkopen. Collectief financieren van verduurzaming houdt het voor inwoners met een kleine portemonnee betaalbaar. De gemeente zorgt voor regelingen waardoor iedereen de eigen woning kan verduurzamen, niet alleen de rijkere inwoners.
  4. Voor bedrijven die grootverbruikers zijn van energie komt een actieplan. We controleren of zij zich houden aan de wettelijke verplichting tot besparing. Daarnaast werken we met deze bedrijven toe naar een convenant waarin zij zich verplichten tot een grotere besparing dan nu al wettelijk verplicht is.
  5. We ondersteunen de kleine ondernemers in onze gemeente in het besparen van energie door energieadviseurs bij hen langs te laten gaan. Deze energieadviseurs stellen een verduurzamingsplan op voor het bedrijf en helpen bij het vinden van financiering voor deze plannen.

Kortom: we helpen onze inwoners en ondernemers bij verduurzaming. Zo zorgen we als gemeente dat we energie besparen en de energierekening weer voor iedereen betaalbaar wordt. We vragen de grootverbruikers verantwoordelijkheid te nemen en ook hun bijdrage te leveren aan onze energieonafhankelijkheid. Na de komende gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart hoopt GroenLinks dat deze punten een plek vinden in zoveel mogelijk akkoorden. Ook in Castricum.

Het is nu of nooit