Dat heeft te maken met een beslissing van de gemeente: Castricum heeft er – als een van de weinige gemeenten in Nederland – voor gekozen om statushouders geen urgentie te geven voor een sociale huurwoning. Statushouders zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen omdat ze zijn gevlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Zij zijn grotendeels aangewezen op sociale huurwoningen, omdat ze geen opgebouwde wachttijd of een eigen netwerk hebben. Door de beslissing van de gemeente Castricum zijn zij nagenoeg kansloos op de woningmarkt. Deze mensen wonen dus noodgedwongen langere tijd in een flexwoning, die daar volstrekt niet geschikt voor is.

De flexwoningen op de Oosterzijweg bevinden zich op een afgelegen plek. Statushouders hebben vaak nog geen in Nederland geldig rijbewijs, waardoor ze minder makkelijk op andere plekken komen. Ze wonen op een afdeling met alleen andere statushouders en komen daardoor weinig in contact met de lokale bevolking. Omdat ze op deze manier lastig een sociaal netwerk op kunnen bouwen, stagneert hun integratie. Deze mensen komen met veel hoop en dankbaarheid naar Nederland. Ze willen graag bijdragen aan de samenleving, een veilige plek vinden en een nieuw leven opbouwen. Door onder meer bovengenoemde redenen hebben zij in plaats daarvan veel stress en uitzichtloosheid.

“Ik heb een motie ingediend waarin we niet alleen aandacht vroegen voor de ongeschiktheid van de locatie, maar ook voor de leefomstandigheden,” vertelt Marieke. “Denk aan gevoelens van veiligheid, het slechte onderhoud en het onvoldoende begeleiden van de bewoners. Deze locatie zou alleen ingezet moeten worden voor mensen die maar heel kort een tijdelijke woonruimte nodig hebben. Er is nu gelukkig een aantal verbeteringen in gang gezet, waardoor we ons nu verder richten op de ongeschiktheid van de locatie als woonvoorziening voor verblijfsgerechtigden. We werken hiervoor aan een initiatiefvoorstel.”

Marieke vertelt dat GroenLinks zich al langer sterk maakt voor de verblijfsgerechtigden in onze gemeente: “Zo was vijf jaar geleden Inova de partij die statushouders ondersteunde bij de inburgering. Dit verliep niet altijd optimaal. Daarom nam de fractie het initiatief om Stichting Vluchtelingenwerk weer in beeld te krijgen voor onze gemeente. Zij hebben veel vrijwilligers die ter plaatse kunnen helpen bij de inburgering, in plaats van op afstand zoals bij Inova meer gebeurde. Helaas heeft de gemeente dit sinds kort weer teruggedraaid.”

“We willen samen met een aantal andere partijen tot een beleid komen voor verblijfsgerechtigden, waarbij oog is voor wat zij nodig hebben en wat hen daadwerkelijk helpt bij de integratie en het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is in het belang van de verblijfsgerechtigden én van onze inwoners.”

Foto door Henk Hommes