“ Voor veel insprekers was de verkeersoverlast een wezenlijk punt. Daarom zou ik een out of the box idee aan de raad en de wethouder mee willen geven en dat betreft de Vondelstraat. De huidige straat tegenover de school toveren we om tot een schoolplein.  ”

Gerard Brinkman fractievoorzitter

Voorzitter, dames en heren,

Vanavond spreken we over een al lang lopende kwestie: de nieuwbouw van de Cuneraschool in Bakkum. Al jaren geleden heeft het bestuur van Tabijn aangegeven toe te willen groeien naar een volwaardig IKC op 1 locatie. Een veilige schoolomgeving, waar kinderen uit Bakkum vanaf jonge leeftijd terecht kunnen.

Door de snelle groei van de school moest de school helaas verdeeld worden over twee locaties. Tegen de wens van het schoolbestuur in, maar het kon niet anders. Ik constateer, in tegenspraak met de suggestie die vorige week werd gewekt, dat de wens voor 1 locatie voor de Cuneraschool nog duidelijk overeind staat. 

Voor die nieuwe Cuneraschool zijn twee locaties in beeld: de Prof Winklerlaan en de huidige locatie aan de Vondelstraat.

Tussen die twee moeten we gaan kiezen. De derde optie, verdelen over de twee locaties, is vanuit inhoudelijk oogpunt niet gewenst: het schoolbestuur is daar duidelijk in. Ook zal een duolocatie tot aanmerkelijk hogere kosten voor de gemeente leiden en het budget voor de nieuwbouw/verbouw van scholen is niet oneindig. Wetende dat er uit dat budget de komende jaren nog meer bekostigd zal moeten worden in ons dorp. Een IKC aan de oostzijde, en een aantal scholen waaraan het een en ander moet worden opgeknapt.

Twee locaties blijven er dus over. Uit de verkennende studie van bureau Heren 5 komt naar voren dat de huidige locatie aan de Vondelstraat de betere papieren heeft. De oppervlakte is groter en er ligt een speelpark tegenover de school.

De locatie aan de Winklerlaan is te klein. De Cuneraschool kan hier alleen komen als er een groot perceel bomen gekapt wordt en er een nieuwe toegangsweg zal worden gebouwd. Een bos kappen en nieuwe wegen aanleggen, terwijl er een alternatief is, dames en heren, dat moeten we anno 2023 niet meer doen.

Want op de huidige locatie past het. Het bureau is daar duidelijk over. De studie wijst er wel op dat het krap wordt. Er zou met name beperkt ruimte zijn voor een afgesloten schoolplein of een gymzaal. Daarover twee kanttekeningen.

Ten eerste zullen we de lucht in moeten. Dat geldt voor de school, maar ook voor woningbouw. We hebben schaarse ruimte en alles op 1 verdieping houden is een verkwisting van die schaarse ruimte. In de Raad denken we hier gelukkig inmiddels anders over dan 10 jaar geleden en dat is gegeven de omstandigheden ook een must. De bovenbouw zal dus letterlijk naar boven moeten lopen.

Voor veel insprekers was de verkeersoverlast een wezenlijk punt. Daarom zou ik een out of the box idee aan de raad en de wethouder mee willen geven en dat betreft de Vondelstraat. De huidige straat tegenover de school toveren we om tot een schoolplein. De Vondelstraat zou dan worden afgesloten aan de zuidzijde bij de Tweede Groenelaan en aan de Noordzijde bij de woningen die daar zijn. Dit heeft veel voordelen:

  • We winnen extra ruimte voor de kinderen. Er is opeens meer dan voldoende plaats voor een schoolplein. We hebben het gauw over een lengte van minstens 80 meter en een breedte van 5 à 6 meter. U kunt zelf uitrekenen hoeveel vierkante meter schoolplein we er op deze manier bij kunnen krijgen.
  • De verkeerssituatie wordt veel veiliger voor de kinderen. Ze kunnen vanuit de school het schoolplein op en lopen door naar het speelterrein in het park.  Zonder op passerende auto's te hoeven letten, want die zijn er niet meer. Het is aan te raden een fietsstrook open te houden, maar de veiligheidsrelatie tussen fietsers en kinderen is van een andere orde dan tussen auto's en kinderen. De veiligheid voor de kinderen wordt met deze optie dus veel groter.
  • Hiermee kan ook de gymzaal geïntegreerd worden op deze locatie. Daardoor hoeven de kinderen niet ver te lopen en ook geen drukke weg over te steken.
  • Het biedt kans op extra parkeervakken: op de kop van een doodlopende weg zijn zonder problemen vier à vijf parkeerplaatsen te creëren. Aan twee zijdes zijn dat 8 à 10 extra parkeervakken, waar personeel kan staan. Nu weet u dat GroenLinks geen groot voorstander is van extra parkeerruimte, maar hier kan het behulpzaam zijn.
  • We ontmoedigen sluipverkeer door Bakkum, dat nu de route via de Vondelstraat kiest. Dit ontlast de smalle straten en vergroot de veiligheid in de omgeving.

Dus als we de lucht in gaan met de lokalen en de straat gaan ombouwen tot speelterrein kan het prima. En er zijn nóg enkele voordelen.

Er komt namelijk een locatie aan de Winklerlaan vrij, waar nu de onderbouw van Cunera zit. Dat is een kleinere ruimte en daar past dus een kleinere school. En laat dat nu net de Vrije School zijn. De Vrije School die aangeeft prima te functioneren op de huidige plek, maar die wel graag met de kinderen vanuit onderwijskundig oogpunt de duinen intrekt. De prof Winklerlaan ligt aanmerkelijk dichter bij die duinen. Ook dit vergroot de veiligheid voor kinderen.

Het verhuizen van de Vrije School brengt nog een ander, zeer groot voordeel met zich mee. Op de vrijkomende locatie kunnen zeker tussen de 80 en 100 woningen gebouwd worden. Omdat het eigen grond van de gemeente betreft zou dat bij wijze van spreken 100 % sociale huur kunnen zijn.

In dit huis wordt door sommigen gezegd om problemen niet met elkaar te verknopen, want dat zou de besluitvorming veel te ingewikkeld maken. Ik snap dat niet. Van politici mag worden verwacht dat ze een ruime blik hebben, dat ze niet alleen losse postzegeltjes, één voor één oplossen maar dat ze naar het totaal kijken. Dat ze in hun achterhoofd houden welke grote doelstellingen er zijn. Op het gebied van huisvesting van scholen, op het gebied van woningnood, van duurzaamheid en klimaat. Juist een geïntegreerde blik brengt de oplossing van die problemen dichterbij. Ik zou de collega's dan ook willen oproepen wél met een integrale blik naar de oplossingen te kijken. En vast te stellen dat oplossing voor de Cuneraschool op de Vondelstraat andere oplossingen dichterbij brengt. Terwijl de optie aan de Winklerlaan niet past en juist extra problemen met zich meebrengt.

Voorzitter, ik ga afronden.

Voor de ontwikkeling van de kinderen kunnen we een unilocatie op de Vondelstraat bouwen, waarin een ononderbroken lijn van peuter tot en met groep 8 mogelijk is.

Voor het welzijn van de kinderen realiseren we een speelterrein met voldoende oppervlak voor de school.

Voor de veiligheid van de kinderen beperken we het gemotoriseerde verkeer bij dat speelterrein.

GroenLinks ziet grote kansen in een unilocatie voor de Cuneraschool op de Vondelstraat. Ik wil bij de andere partijen graag horen hoe zij staan tegenover de kansen van een wegafsluiting van de Vondelstraat.

Gerard Brinkman, 
fractievoorzitter GroenLinks Castricum