Hannie Lutke Schipholt

Fractievoorzitter en Lijsttrekker GR 2018

Ik geef graag actief vorm aan een groener en socialer Castricum. Want dat is hard nodig! We moeten pal staan voor de mensen die in onze gemeenschap zorg en andere hulp nodig hebben. Zorg, werk en inkomen zijn basisgegevens in mensenlevens.Dat moet goed worden georganiseerd en bezuinigen is vooral destructief gebleken voor mensen met lagere inkomens. De veranderingen van fossiele energie naar duurzame energie moet veel sneller, en daarbij mag het niet leiden tot energiearmoede bij de lagere inkomensgroepen. Dat houden we scherp in de gaten. En ook al hebben we in onze gemeente gekozen voor het ontwikkelen van toerisme, het mag niet ten koste gaan van ons landschap en onze natuur!

Hannie is afgestudeerd als cultureel antropologe en werkt nu als zelfstandig schilderes. Zij heeft gewerkt in ontwikkelingslanden en bij Oxfam Novib. Ook was ze docent maatschappijleer en actief bij de Wereldwinkel Castricum en het Castricumse vrouwennetwerk GoedContact.

Haar groene dadendrang kan Hannie goed kwijt in haar rol als fractievoorzitter voor GroenLinks: “Ons groene buitengebied blijft niet zomaar groen en mooi, daar moeten we voor knokken. De gemeente moet ook veel meer zijn best doen om energie- en CO2-neutraal te worden. Een duurzame samenleving is voor mij groen én sociaal.”

"Ik voel me thuis bij GroenLinks omdat voor ons duurzaamheid onlosmakelijk verbonden is met een humanere samenleving. Dat wil ik graag uitdragen en vormgeven, samen met de mensen, organisaties en bedrijven in onze gemeente. Het is ook met het oog op de grote veranderingen waar de gemeente midden in staat van groot belang dat we met zijn allen veerkrachtig genoeg zijn om antwoord te hebben op de grote opgaven die dat met zich meebrengt. Ik wil niet dat men later zegt dat wij de generatie waren die de kop in het zand stak, terwijl de veranderingen hard nodig waren. Het gevaar is dat er alleen gekeken wordt naar wat er technologisch kan, en wordt vergeten dat energie voor iedereen betaalbaar moet blijven. We zetten mensen met een kleine portemonnee niet in de kou!

De zorg, werk en inkomen worden samen het sociale domein genoemd. De gemeente heeft sinds 2015 de taak om dat goed voor, en met  de burgers te organiseren. Er is ruimte voor verbeteringen, maar tot nu toe ging er veel tijd zitten in het optuigen van een organsatie die de taken aankan. Nu wordt het tijd om verbeteringen te maken, en om experimenten aan te gaan die voor innovatie kunnen zorgen. Heeft het zin om mensen van 55 jaar en ouder strak achterna te zitten als ze geen werk hebben, terwijl iedereen weet dat het steeds moeilijker wordt voor deze groep om aan het werk te komen? Ook kun je afvragen of het voor andere groepen wel zin heeft om door repressie te proberen mensen min of meer naar werk te dwingen, terwijl er te weinig werk is. Beter kun je ze de ruimte geven om zichzelf te ontplooien zodat ze zelf een plek in de samenleving kunnen vinden waar ze zich nuttig kunnen maken en zich prettig voelen. De gemeente is er om voorwaarden te creeeren dat mensen zich goed kunnen voelen en niet om ze in een keurslijf te dwingen. Wij hebben vertrouwen in mensen. Mensen voelen zich goed als ze iets kunnen betekenen voor anderen.

Bij het samengaan van de gemeentelijke organisatie in een ambtelijke fusie met Bergen, Uitgeest en Heiloo let ik er scherp op dat de lokale democratie niet verwaarloosd wordt. Het zal niet makkelijk zijn om de vier verschillende besturen goed te bedienen, maar het is niet de bedoeling dat alle vier de gemeenteraden dezelfde voorstellen krijgen en dezelfde besluiten nemen. Als je dat wil dan hadden we volledig, en dus ook bestuurlijk moeten fuseren. Ook de lokale democratie in het algemeen mag van mij wel sterker worden. Overal in het land zijn experimenten met burgertops, burgercoöperaties, transparante budgetten en burgerbudgetten. Ook in Castricum moeten we hiermee aan de slag op een manier die bij onze gemeente past."