Hannie Lutke Schipholt

Fractievoorzitter en Raadslid

Ik geef graag actief vorm aan een groener en socialer Castricum. Want dat is hard nodig! We moeten pal staan voor de mensen die in onze gemeenschap zorg en andere hulp nodig hebben. We willen dat de aangekondigde veranderingen sociaal worden bekeken. Participatie is een recht en geen bezuinigingsmaatregel. En ook al hebben we in onze gemeente gekozen voor het ontwikkelen van toerisme, het mag niet ten koste gaan van ons landschap en onze natuur!

Hannie is afgestudeerd als cultureel antropologe en werkt nu als zelfstandig schilderes. Zij heeft gewerkt in ontwikkelingslanden en bij Oxfam Novib. Ook was ze docent maatschappijleer en actief bij de Wereldwinkel Castricum en het Castricumse vrouwennetwerk GoedContact.

Haar groene dadendrang kan Hannie goed kwijt in haar rol als fractievoorzitter voor GroenLinks: “Ons groene buitengebied blijft niet zomaar groen en mooi, daar moeten we voor knokken. De gemeente moet ook veel meer zijn best doen om energie- en CO2-neutraal te worden. Een duurzame samenleving is voor mij groen én sociaal.”

"Ik voel me thuis bij GroenLinks omdat voor ons duurzaamheid onlosmakelijk verbonden is met een humanere samenleving. Dat wil ik graag uitdragen en vormgeven, samen met de mensen, organisaties en bedrijven in onze gemeente. Het is ook met het oog op de grote veranderingen waar de gemeente midden in staat van groot belang dat we met zijn allen veerkrachtig genoeg zijn om antwoord te hebben op de drie grote crises; de financiële-, de milieu- en de energiecrisis. Ik wil niet dat men later zegt dat wij de generatie waren die de kop in het zand stak, terwijl de veranderingen hard nodig waren.

De overgang van de zorg en bij werk en inkomen van het Rijk naar de gemeenten, betekent dat er voor veel mensen iets verandert. We werken er hard aan dat de scherpe kantjes er af worden gehaald. Door de bezuinigingen van de regering is dat voor de gemeente geen eenvoudige klus, maar wij zien daar wel mogelijkheden voor. Bij het samengaan van de gemeentelijke organisatie in een ambtelijke fusie met Bergen, Uitgeest en Heiloo let ik er scherp op dat de lokale democratie niet verwaarloosd wordt. Het zal niet makkelijk zijn om de vier verschillende besturen goed te bedienen, maar het is niet de bedoeling dat alle vier de gemeenteraden dezelfde voorstellen krijgen en dezelfde besluiten nemen. Als je dat wil dan hadden we volledig, en dus ook bestuurlijk moeten fuseren. Ook de lokale democratie in het algemeen mag van mij wel sterker worden. Overal in het land zijn experimenten met burgertops, burgercoöperaties, transparante budgetten en burgerbudgetten. Ook in Castricum moeten we hiermee aan de slag op een manier die bij onze gemeente past."