Ook in onze gemeente zijn er te weinig betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. De opeenvolgende colleges in Castricum vertikken het al ruim twintig jaar om substantieel voor betaalbare woningen te zorgen. Ook is er vaak weerstand tegen de bouw van sociale huurwoningen: inwoners zijn bang dat het ten koste gaat van de leefbaarheid in hun buurt. Terwijl het enige dat de mensen die een sociale huurwoning nodig hebben bindt, is dat ze een smalle beurs hebben. Dat zou geen reden moeten zijn om ergens niet te kunnen wonen. Het resultaat? Sinds 2018 zijn er maar 15 sociale huurwoningen bijgekomen in Castricum!  En 18 in Limmen! En dat terwijl er honderden extra jongeren en starters op de wachtlijst bij zijn gekomen. Juist de gemeente heeft een sturende rol als het gaat om wonen. In het ruimtelijk beleid leggen we de bouwlocaties vast. En in het grondbeleid maken we duidelijk welke rol de gemeente heeft bij de aanschaf van gronden en gebiedsontwikkeling. Als de gemeente een actieve rol pakt, zijn we minder afhankelijk van projectontwikkelaars. Zo kan de gemeente zorgen voor gelijke kansen voor iedereen.

Als het aan ons ligt, maakt de gemeente haar zorgplicht op het gebied van wonen waar. Dankzij GroenLinks wordt er al met voorrang gebouwd in de sociale huursector. Bij nieuwe bouwprojecten zou minstens 40% in de sociale huursector gebouwd moeten worden. En we zijn een discussie gestart over het splitsen van veel te grote woningen in kleinere en dus meer woningen: dat moet makkelijker worden. Ook hoogbouw is een mogelijkheid. In Castricum zijn daarvoor bij het station of rond het gemeentehuis mogelijkheden. Voor Limmen en Akersloot ligt hoogbouw minder voor de hand.

Maar er is meer werk aan de winkel. Zo willen we de wachttijd voor een sociale huurwoning verkorten. De huidige wachttijd van bijna acht jaar raakt veel inwoners, vooral jongeren, en is onacceptabel.

Kortom: de gemeente moet durven aansturen op nieuwbouw van betaalbare woningen. Dan kan iedereen een fijn huis vinden.