Zelfs in het welvarende Castricum komt armoede voor. We moeten meer geld vrijmaken voor de bestrijding daarvan. Als rijke gemeente kan Castricum zich dat permitteren. En het levert op allerlei terreinen meer op dan het kost – zowel in maatschappelijk als financieel opzicht. Via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of een opleiding kan iedereen zich onderdeel voelen van de samenleving en een goed bestaan opbouwen. Alle werkenden verdienen bovendien een zekere arbeidsmarktpositie. Waardering, een fatsoenlijk salaris en bescherming bij ziekte of pech zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.

Samenleven in Castricum betekent voor GroenLinks aanmoedigen en vertrouwen in plaats van straffen en wantrouwen. We laten mensen niet in de steek. Als het inwoners zelf niet lukt om een baan te vinden, dan helpt de gemeente. We verruimen de mogelijkheden om schulden bij de gemeente kwijt te schelden en bieden hulp aan mensen in energiearmoede, het verschijnsel waarbij huishoudens een energierekening hebben die eigenlijk te hoog is voor hun inkomen.

We kunnen ook veel winst behalen als we de gemeentelijke belastingen fundamenteel eerlijker inrichten. Dan komt welvaartsgroei alle burgers ten goede. Daarom willen we vervuilers meer laten betalen. En als de lasten verhoogd moeten worden, dan kiezen we ervoor om de onroerende zaak belasting (OZB) te verhogen. Dat is de beste manier om de ongelijkheid tegen te gaan: huurders betalen namelijk geen OZB, bezitters van een goedkope woning raakt het nauwelijks. De mensen met een dure woning dragen het meeste bij via de OZB. Kortom: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Met de extra inkomsten kunnen we investeren in goede collectieve voorzieningen, in de wetenschap dat wij allemaal baat hebben bij betaalbare woningen, inspirerende cultuur, goed onderwijs en goede zorg, goede verbindingen en mooie natuur.