En dat blijft helaas hard nodig, want er is nog een lange weg te gaan tot iedereen in onze gemeente zich gelijkwaardig zal voelen. Ook zijn de gevolgen van de klimaatcrisis overal merkbaar. Veel bewoners van onze gemeente maken zich terecht ernstige zorgen, terwijl er nog steeds partijen zijn die de situatie niet serieus genoeg nemen.

Wij weten dat het kan: een eerlijke, groene en zorgzame gemeente. Een samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Een plek waarin hoop en vertrouwen het winnen van angst en argwaan. Waar vooruitgang wordt verkozen boven de status quo. Wij komen niet op voor één groep of één lobby, maar beloven het beste voor onze gemeente als geheel. Ons welvaartsideaal omvat alles wat van belang is voor een waardevol leven: een goede gezondheid, een prettige buurt, werk naar draagkracht en een stabiel inkomen. Vooruitgang wordt alleen bereikt wanneer we samen streven naar gelijke verdeling van welvaart en welzijn, en klimaatverandering samen te lijf gaan.

En we hebben vertrouwen in mensen. We geloven dat iedere inwoner iets van zijn of haar leven wil maken en positief wil bijdragen aan de eigen leefomgeving. We geven ruimte en inspraak aan betrokken burgers die verbinding zoeken en hun omgeving groener, mooier, schoner en veiliger willen maken. De wensen en mogelijkheden van mensen staan bij ons centraal, niet de regels en structuren van organisaties.

Dit verkiezingsprogramma laat zien waar we voor staan op zes belangrijke en urgente  thema’s: klimaat & duurzaamheid, wonen, groen, zorg, werk & inkomen en kunst & cultuur. Ook staat bij ieder thema op welke concrete punten wij de komende vier jaar willen inzetten in de raad. Dit programma is niet uitputtend. Op onze website vind je meer standpunten en berichten over belangrijke onderwerpen. We zijn onze leden en veel maatschappelijke organisaties in onze gemeente veel dank verschuldigd: dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen dankzij hun waardevolle inbreng!