Het is voor ons welbevinden van vitaal belang dat de gemeente een bloeiende en gevarieerde culturele sector stimuleert en waar nodig ook ondersteunt. GroenLinks richt de blik hierbij op het heden, de toekomst en het verleden. In het heden staan wij positief tegenover nieuwe culturele initiatieven. Voor de toekomst van kunst en cultuur zijn we afhankelijk van jonge generaties. Daarom willen we dat ieder kind hier zo vroeg mogelijk mee in aanraking komt – via lessen en voorstellingen of tentoonstellingen – en er zelf de waarde van ervaart. Ten slotte zijn we trots op ons rijke lokale culturele erfgoed en blijven we daar goed voor zorgen.

Cultuur is wie wij zijn. Het is wat ons mensen maakt. Maar het culturele aanbod in onze gemeente is momenteel te beperkt. We zijn gelukkig een theater rijker geworden met de komst van Koningsduyn, maar door het wegvallen van De Bakkerij is er minder ruimte voor talentontwikkeling. We willen zorgen dat elk kind kennis kan maken met kunst en cultuur, en zo het eigen creatieve vermogen kan ontdekken en ontwikkelen. De bibliotheken en een organisatie als Toonbeeld spelen hierbij een belangrijke rol, zowel in Castricum als Akersloot en Limmen.

We maken ons hard voor de culturele sector. Deze is afhankelijk van kunstsubsidies. Het verlenen hiervan mag nooit afhangen van de economische waarde, maar moet gegarandeerd zijn op basis van de maatschappelijke waarde. Een belangrijke voorwaarde voor subsidieverlening is dat instellingen kunstenaars naar behoren belonen. De gemeente kan actief op zoek naar zogenaamde ‘matchingssubsidies’ op zowel landelijk als provinciaal niveau. Daarmee kunnen we met inzet van de gemeente een veel groter maatschappelijk effect bereiken.