Maar het is nog niet te laat. Om te beginnen moeten we verder verduurzamen en zo snel mogelijk veel minder CO2 uitstoten. Dat willen we doen door de vervuilers aan te pakken en te investeren in groene, duurzame alternatieven. De gemeente kan daarbij echt verschil maken, want ze haalt op dit moment nog lang niet genoeg uit de kast om de uitstoot van CO2 terug te dringen. En dat terwijl we in Castricum extra kwetsbaar zijn voor zeespiegelstijging, door onze ligging aan de kust. Ook het agrarisch karakter van onze streek maakt ons extra gevoelig voor weersextremen als droogte en regenval.

Het is belangrijk dat we als gemeente investeren in het bestrijden van de klimaatcrisis. Dat kan voordelen opleveren zoals een lagere energie-rekening. Maar ook kan het soms nodig zijn dat de gemeente extra geld moet investeren.  Daardoor zouden lokale belastingen kunnen stijgen. Daarbij gaan we uit van het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis is in het voordeel van ons allemaal. Denk aan lager energieverbruik door goede isolatie van huizen en de plaatsing van zonnepanelen, aan een schonere en mooiere omgeving door groenaanplant. Maar er zijn meer mogelijkheden: het verduurzamen van bedrijfsterreinen, het ondersteunen van duurzame lokale voedselproductie, het verkiezen van innovatieve ondernemingen op groene stroom boven vervuilende bedrijven. Ook kunnen we ons samen met andere gemeenten verzetten tegen de groei van Schiphol. De grenzen van klimaat, veiligheid en overlast voor omwonenden – dat zijn ook mensen in onze gemeente – zijn bereikt.

GroenLinks zorgt ervoor dat thema’s als klimaat en duurzaamheid in de gemeente Castricum bovenaan de politieke agenda staan. Dankzij GroenLinks werd er al een duurzaamheidsfonds ingesteld, waaruit tal van grotere en kleinere maatregelen betaald konden worden. Maar we zijn nog lang niet klaar. We willen dat de energietransitie duurzaam en eerlijk verloopt, en we pakken dat sámen met onze bewoners aan, bijvoorbeeld via een burgerberaad. Zo werken we als gemeenschap aan ons doel: een duurzame economie zonder verspilling.