GroenLinks wil dat er meer sociale huurwoningen komen, zodat jonge mensen die dat willen meer kans hebben in Castricum te kunnen blijven wonen.

Samenscholing van groepen jongeren wordt door sommigen mensen ervaren als onveilig of als overlast. Zo lang zij geen mensen lastigvallen vinden wij dat niet terecht. Veel overlast wordt veroorzaakt door verveling. Wij willen wel graag betere voorzieningen voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, buiten de gebruikelijke verenigingen, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten zonder dat anderen zich daar aan storen. In Castricum is daarvoor een laagdrempelig buurthuis nodig voor jongeren die geen problemen hebben en veroorzaken. 

Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt geen rekening gehouden met jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dat is precies de groep waarin veel jongeren zich nu vaak vervelen of vooral achter beeldschermen hangen. GroenLinks wil een skatepark inrichten in het Willem Rijke Plantsoen. Dat is een ideale plek omdet er niet direct huizen naast staan, en omdat er toch sociale controle is. Hoe meer sportvoorzieningen er voor jong (en oud) worden aangeboden, hoe beter. Of de gemeente dan ook direct de beurs moet trekken als er grote sportpark-plannen komen, zoals in Akersloot is nog sterk de vraag. Eerst de plannen maar eens goed bekijken.

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is een probleem in Castricum. Een betere inzet van jongerenwerkers en goede samenwerking met de politie moet hier verbetering in brengen. Vaak wordt gezegd dat er meer BOA's moeten komen. Maar het is de vraag of dit een goede oplossing is. Meer politie is prima en we zijn er voorstander van dat die agenten vaker op straat te zien zijn. Extra BOA's zijn dan waarschijnlijk helemaal niet nodig. In de komende jaren moet blijken of we extra budget nodig hebben voor BOA's.

Castricum is een mooie gemeente voor jongeren om in op te groeien. Er zijn veel voorzieningen, goede scholen en verenigingen.  Aan de scholen mag wel wat meer gebeuren. Met de Corona-maatregelen in ons achterhoofd is duidelijk geworden dat ventilatie cruciaal is. GroenLinks vindt dat er de komende jaren een inhaalslag gemaakt mag worden, waarbij een gezonder binnenklimaat op school voorop staat. GroenLinks juicht de komst van integrale kindcentra, de zogenaamde IKC's toe. In de komende jaren hopen we dat er een IKC in Bakkum en een IKC in Castricum-Oost zal worden gerealiseerd.