Maar de marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Door de focus op kostenbesparing worden zorgverleners gedwongen veel tijd te besteden aan verantwoording over hun werkzaamheden, tijd die ze zouden moeten besteden aan patiënten. En in de jeugdzorg lopen de wachtlijsten op. Steeds meer kwetsbare jongeren raken verstrikt in een systeem waar ze niet meer uit komen. De ene na de andere gemeente meldt zich ondertussen met miljoenentekorten. Van de werknemers in de jeugdzorg geeft 4 op de 5 aan dat de werkdruk te hoog is.

We zetten ons in voor laagdrempelige en goede zorg, die betaalbaar is voor de lage inkomens. Dichtbij huis en gebaseerd op vertrouwen. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol. We kunnen samenwerking tussen zorgorganisaties stimuleren en de marktwerking terugdringen. Aanbestedingen in de zorg zijn namelijk niet altijd nodig. Vaak leiden ze tot een te lage prijs en komen de kwaliteit of de arbeidsvoorwaarden van zorgwerknemers onder druk. De gemeente moet bij de inkoop van zorg altijd afwegen wat voor iedereen het beste is, niet alleen voor het gemeentelijke budget. Het maakt daarbij niet uit of een zorgaanbieder wel of geen winst kan maken: het gaat erom dat het geld van de gemeente ten goede komt aan de patiënten of cliënten en de mensen op de werkvloer. Er komen verschillende aanbestedingen aan in de zorg, dus dit is dé kans voor de gemeente om dit beter te doen.

We geven bovendien speciale aandacht aan de zorg voor de jeugd, met name de jeugd-GGZ. De gemeente moet steviger beleid maken, de regie pakken en durven te investeren. Een aantal lokale GGZ-aanbieders in Castricum is gestopt met de behandeling van jongeren vanwege de grote administratieve last. En dat terwijl zij de beste zorg kunnen leveren, dichtbij huis en bekend met de woon- en schoolomgeving van onze jeugd. Dit pakken we aan: we maken het voor kleine lokale aanbieders aantrekkelijk om jongeren weer te behandelen. Jeugdzorg kan bovendien niet los gezien worden van onderwijs: als kinderen naar school kunnen en goed onderwijs krijgen, is dat goed voor hun ontwikkeling op alle vlakken. Daarbij mag niemand uitgesloten worden: ook kinderen met een handicap moeten in de buurt naar school kunnen.

En we zetten in op preventie. In gemeenten waar het goed en veilig wonen is, zijn mensen minder ziek. GroenLinks investeert in een samenleving die hecht is, waarin mensen niet eenzaam zijn en men omkijkt naar elkaar. Daarom zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, sporten en van groen en cultuur kunnen genieten.