“ Er zijn grote en urgente problemen, zoals de klimaatcrisis en de groeiende kloof tussen arm en rijk. GoenLinks laat zien dat je daar realistische oplossingen voor kunt bedenken. ”

Waarom vind je het belangrijk dat GroenLinks een sterke vertegenwoordiging heeft in de gemeenteraad?

In de rechts georiënteerde gemeenteraad zie je een grote fixatie op geld als belangrijkste waarde in het leven. Ik zie te weinig verantwoordelijkheid voor mensen in problemen of onze kwetsbare natuurlijke omgeving. Je ziet dat bij de discussies over bijvoorbeeld jeugdzorg, statushouders, collectieve voorzieningen en de randwegen. Terwijl de kracht van een samenleving juist zit in de solidariteit met mensen nu en in de toekomst. GroenLinks handelt vanuit waarden die ook in de campagne benoemd zijn: Menselijk, eerlijk en duurzaam. Natuurlijk kijkt de fractie ook naar de betaalbaarheid van oplossingen, maar altijd vanuit dat bredere perspectief. Dat geluid moet veel sterker klinken.

Waarom zet jij je in voor GroenLinks?

Ik zet me in voor GroenLinks omdat het een optimistische visie heeft op mensen en samenleving. Er zijn grote en urgente problemen, zoals de klimaatcrisis en de groeiende kloof tussen arm en rijk. GoenLinks laat zien dat je daar realistische oplossingen voor kunt bedenken. Mijn generatie heeft de plicht om voor onze kinderen en kleinkinderen een goede leefomgeving, een leefbare aarde, achter te laten. Dat begint voor mij in mijn eigen woonplaats.

Wat spreekt je aan in GroenLinks?

Het is een leuke club van idealistische en positief ingestelde mensen. In de fractie zie ik bevlogenheid en deskundigheid op veel terreinen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.