Zonder kustpact verdwijnt rust op het strand

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen aan het strand. Het gemeentebestuur weigert vooralsnog het convenant kustpact te ondertekenen. Daardoor dreigt de komst van meer bebouwing, waardoor de rust nog verder verstoord zal worden. Belangrijkste bezwaar van een aantal gemeenten: “ De kustgemeenten vinden het jammer dat de laatste versie van het convenant geen enkele ruimte laat voor flexibiliteit bij de beperkte ontwikkelingen .” Die zin moet vooral worden gelezen als een bezwaar tegen de bescherming van rust en natuur aan het strand.

Uit de reactie van de gemeenten blijkt dat ze nog steeds ruimte willen hebben om op het strand te bouwen. Het Castricumse college heeft daarover niet met de gemeenteraad overlegd, en het ziet ernaar uit dat zij deze mening ook onderschrijft. GroenLinks Castricum vindt dit een slechte zaak. Het is voor het behoud van wat er nog rest van de natuurwaarde van de Castricumse kust funest. In de afgelopen periode is er al veel bebouwing bij gekomen aan het strand; meters aan strandhuisjes, inmiddels al 4 strandpaviljoens die elkaar zwaar beconcurreren en een watersportcentrum. GroenLinks is van mening dat het maximum inmiddels meer dan bereikt is. Onderzoeken laten zien dat het voor de natuurontwikkeling van de duinen belangrijk is dat weer en wind vrij spel hebben bij de verstuiving. Dit is belangrijk voor broedgebieden van verschillende vogels en het groeiklimaat van diverse unieke en zeldzame plantensoorten.

Hannie Lutke Schipholt , fractievoorzitter van GroenLinks : “Mensen houden van strand en zee en moeten ook de mogelijkheid hebben daarvan te genieten zonder commerciële uitbating van het gebied. Ontstressen in de natuur wordt steeds moeilijker, laten we dus eens ophouden met alles te vereconomiseren. “  GroenLinks zal aandringen op meer rust en ruimte op het strand, zodat mensen kunnen blijven genieten van dit unieke stukje ‘wilde’ natuur, dat Nederland nog heeft.