Overal om ons heen zien we dat mensen met lage inkomens steeds verder in de moeilijkheden komen. Schulden nemen toe, voedselbanken rijzen als paddenstoelen de grond uit, afsluiten van gas en licht en huisuitzettingen zijn geen uitzondering meer.
De actie bij de supermarkten in Castricum om gezinnen op bijstandsniveau met Kerstmis wat extra’s te geven liet pijnlijk duidelijk zien dat ook in onze op het oog welvarende gemeente velen maar met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen.
Welke politieke partij luistert naar hen?

De politieke debatten die tot nu toe gevoerd werden gingen over van alles, maar niet over armoedebestrijding. Toch kunnen we daar als gemeentelijke politici meer aan doen dan velen denken.

GroenLinks wil stille armoede een stem geven en zich inzetten voor ruimhartig sociaal beleid. Door mensen meer mogelijkheden te geven zullen ze beter hun eigen verantwoordelijkheden kunnen nemen. Als het mensen niet lukt om zelf aan werk te komen, kan de gemeente hen de opstap bieden naar betaald werk of vrijwilligerstaken. De gemeente kan zelf van de vroegere I.D. banen, bijvoorbeeld de onderwijsassistenten en stadswachten, gewone banen maken, waardoor uitkeringsgeld bespaard wordt en schade en achterstallig onderhoud  worden voorkomen.

Voor kinderen willen wij bijzondere bijstand ook voor sportbeoefening en culturele activiteiten zodat ze niet aan de kant blijven staan.

Zo gaan wij vereenzaming en uitsluiting tegen en investeren we in sociale samenhang en een prettiger leefklimaat voor ons allen.

Met Femke Halsema zeggen wij: Geen angstsamenleving maar een kanssamenleving!

 

Janine Draijer lijsttrekker GroenLinks Castricum

Corrie Hermann voorzitter GroenLinks bestuur Castricum