VVD jaagt mensen met lagere inkomens de gemeente uit

De VVD jaagt al decennia mensen met lagere inkomens de gemeente uit door stelselmatig niet voor voldoende woningen voor deze mensen te zorgen. Daardoor moeten jongeren vier jaar wachten op een betaalbare huurwoning en moeten ze noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen of de gemeente uit.Ouderen met een kleine beurs kunnen geen geschikte woning vinden om door te stromen als de kinderen het huis uit zijn. En gescheiden mensen, meestal vrouwen, moeten naar Beverwijk, Heemskerk of Alkmaar uitwijken met hun kinderen. Ook mensen met een laag middeninkomen vinden moeilijk een huurwoning in de gemeente Castricum. De VVD-afdelingen Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk hebben nu een opiniestuk geschreven over sociale woningbouw. De VVD afdeling Castricum heeft dit ook naar het Castricumse college gestuurd alsof het stuk ook hier 1 op 1 van toepassing is. GroenLinks Castricum vind het hele opiniestuk het zoveelste bewijs dat de VVD de problemen helemaal niet wil zien. De oplossingen die worden aangedragen zijn helemaal geen echte oplossingen.

Een gezonde woningmarkt is voor de VVD een markt zonder overheidsingrijpen en subsidies. Voor GroenLinks is een gezonde woningmarkt een markt waarin iedereen een goede woning kan vinden die past bij het inkomen. Ook als je een kleine beurs hebt.

Om goedkope woningen te kunnen bouwen, is subsidie in de vorm van  een goedkope grondprijs waarschijnlijk nodig. Een tegemoetkoming in de bouwkosten vanuit de reserve sociale woningbouw is ook een mogelijkheid. Huursubsidies zijn voor sommige mensen hard nodig, want mensen in sociale huurwoningen zijn rond de 24% van hun inkomen kwijt aan woonlasten inclusief energie. Voor mensen met een laag inkomen of die in de bijstand zitten, is dat moeilijk op te brengen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er in de gemeente Castricum niet genoeg goedkope sociale huurwoningen zijn. Hierover straks meer. De VVD verkeert al jaren in de ontkenningsfase. Het heeft er alle schijn van dat de VVD iedereen met een lager inkomen uit de gemeente wil weren.

 Waar de VVD Castricum de plank misslaat is dat ze in het opinieartikel de voorbeelden uit de regio projecteren op de gemeente Castricum. Op de website waarstaatjegemeente.nl is echter duidelijk te zien dat de percentages die de VVD noemt voor Alkmaar van 62% niet overeenkomen met onze eigen gemeente. Slechts 26,9% van onze woningvoorraad zijn huurwoningen. Dit zijn zowel dure als goedkope bij elkaar. Huurwoningen van woningcorporaties maken hiervan maar 15,7% uit, en ook daarvan zijn nog 29% duurdere woningen van boven de grens van sociale huurwoningen van €710,68 "

De aanpak van scheefwonen is volgens de VVD de sleutel tot het oplossen van de problemen. In de prestatieafspraken staan al maatregelen die KennemerWonen hiervoor wil nemen. Maar terecht zeggen zij ook dat ze hier maar beperkt invloed op hebben. Dus de VVD kan wel dromen dat dit de oplossing gaat bieden, maar dat zal maar deels het geval zijn. Ook voor deze tussencategorie zal gebouwd moeten worden, niet alleen voor scheefwoners, maar ook voor met name ouderen die kleiner willen wonen.

Bij de VVD denkt men dat het feit dat mensen woningen weigeren omdat ze de kwaliteit niet goed vinden, opgelost kan worden door betere matching van vraag en aanbod. Dat vindt GroenLinks maar zeer beperkt waar. Er worden kennelijk woningen aangeboden die niet de kwaliteit hebben die mensen willen. Deze woningen zullen dus moeten worden vervangen door sociale huurwoningen die wel voldoen. Of vindt de VVD dat mensen met een kleine portemonnee maar genoegen moeten nemen met een  kwalitatief slechte woning, met alle negatieve gevolgen voor de gezondheid en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen van dien? Waar en hoe je woont heeft daar namelijk nogal veel invloed op.