Volgende week gaan we met de vier partijen samen in gesprek, over het coalitieprogramma, de verdeling van de portefeuilles en de te benoemen wethouders.

Eerder heb je kunnen lezen dat onze inzet duidelijk is: we willen een groener en socialer college. Het gesprek van vandaag gaf ons, net zoals de eerdere gesprekken, voldoende vertrouwen voor deze volgende stap.

In het persbericht van de informateurs hieronder vind je meer informatie. We blijven je op de hoogte houden!

- PERSBERICHT VAN DE INFORMATEURS - 

Collegevorming gemeente Castricum in volgende fase

Op advies van informateurs, Bert Meijer en Marjan Leijen, zijn vandaag de partijen Lokaal Vitaal, VVD en GroenLinks met elkaar in gesprek gegaan.

Samen hebben ze gesproken over het proces en de wens voor een breder draagvlak dan de 14 zetels die de drie partijen gezamenlijk al hebben. Ook is gekeken naar versterking van het team en continuïteit van bestuur. Tijdens de bijeenkomst hebben de informateurs op basis van de eerder gevoerde gesprekken aan de drie partijen geadviseerd om het CDA als vierde partij te laten aansluiten. Lokaal Vitaal, VVD en GroenLinks hebben dit advies overgenomen. Zij hebben veel vertrouwen in een samenwerking met het CDA.

Vanaf volgende week praten de vier partijen over het coalitieprogramma, de verdeling van domeinen en portefeuilles en de te benoemen wethouders.

Op donderdag 14 april zullen de informateurs in gesprek gaan met de raadsfracties over de genomen stappen in het proces. Dan zullen ook de contouren van het coalitieprogramma worden geschetst.

Omdat er behoefte is aan een programma met duale elementen biedt dat alle fracties de kans om terugkoppeling te geven en eventueel hun eigen punten in te brengen.