Plogging Castricum is een initiatief van GroenLinks Castricum. We gaan regelmatig ploggen en daarbij is iedereen welkom, ongeacht politieke voorkeur! Dit keer hielpen we mee met de Beach Cleanup van Stichting De Noordzee. Hiervoor moesten we niet alleen afval rapen, maar ook alle gevonden peuken apart inzamelen. Moeilijk is dat helaas niet: als je eenmaal begint met ploggen, zie je overal stukjes plastic en filters uit het zand steken.

Zo nu en dan krijgen we een hartelijk compliment en dat is leuk. Maar daar doen we het niet voor. We doen het voor de vogels, die we willen behoeden voor plastic in hun maag. We doen het voor een schone zee, tegen de plastic soep, want filters vallen uiteen in microplastic en vervuilen zo enorm.

Liever voorkomen we dit soort vervuiling langs de kust. Het zou al zoveel schelen als alle Castricumse strandhouders hun klanten erop wijzen (met een tekst en een asbak gevuld met zand op de tafels) dat het gewoon echt niet kan: je peuk in het zand steken is asociaal gedrag. Als je hier wilt komen genieten, hou je het schoon.

De groep vrijwilligers die zich op tijd hadden ingeschreven, werden met de bus naar Egmond gereden. Zij hadden een tocht van 7 km voor de boeg, en veegden zo het strand schoon tot aan Castricum. Om 4 uur was daar de uitslag van de opbrengst van de dag, bij de witte tent bij De Deining. Hier was ook een expositie over de soorten plastic en andere dingen die je op het strand kan vinden, zoals roggeneitjes of het geraamte van een inktvis.

De groep van Plogging Castricum had genoeg werk aan de strandopgang en het strandplateau. De wind pakt makkelijk de verpakkingen van de ijsjes die daar verkocht worden en waait ze de duinen in. Ernstig als je beseft dat plastic niet vergaat en dus voor jaren in de duinen blijft liggen en uiteenvalt.

Hou de berichtgeving in de gaten, want ook dit najaar gaan we weer op pad. Want als dan het gras minder hoog staat wordt duidelijk hoeveel zwerfafval er ligt in de berm!

Op de foto zie je Esther en Saar: zij leverden een flinke opbrengst in bij de tent van de Beach Cleanup, zodat de peuken geteld en getoond konden worden.