GroenLinks wil minder hoog bouwen in de Zandzoom

We hadden er al voor gewaarschuwd: de eerste bouwprojecten in het Zandzoomgebied bleken inderdaad tot grote problemen te leiden. Vooral door de hoge bebouwing en de grote plaatselijke dichtheid werden omwonenden met hun lagere woningen compleet in de schaduw gezet en verloren zij voor een belangrijk deel hun privacy. GroenLinks wil dergelijke problemen bij de volgende bouwplannen in de Zandzoom voorkomen en daarom de bestemmingsplanregels verbeteren. Daarnaast willen we dat de bewoners en raadsleden vroegtijdig een beter zicht krijgen op de gevolgen van de bouwplannen. Daarom heeft de fractie twee moties ingediend. 

De eerste motie gaat over een aantal uitbreidingen bij de procedure die gevoerd wordt bij de uitwerkingsplannen.  GroenLinks wil dat er voor ieder uitwerkingsplan een openbare raadscarrousel wordt gehouden. De leden daarvan moeten vooral toetsen of in de plannen rekening wordt gehouden met de bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke criteria, in dit geval de gebiedsvisie Limmen Zandzoom en het beeldkwaliteitsplan Wonen in het Groen. Daarnaast moet er voor ieder uitwerkingsplan een maquette gemaakt worden waarbij ook de reeds bestaande huizen in de directe omgeving staan aangegeven. Het zou een win-win situatie zijn als bij het maken daarvan bijvoorbeeld een VMBO school wordt betrokken.

De tweede motie gaat over de regels uit het onderliggende bestemmingsplan. GroenLinks wil de maximale bouwhoogtes omlaag brengen (voor vrijstaande en rijtjeswoningen van maximaal elf meter naar 9 meter en voor de gestapelde woningen van maximaal veertien meter naar twaalf meter). Ook moet er in het bestemmingsplan meer rekening worden gehouden met de reeds bestaande huizen in het Zandzoomgebied. De afstanden tussen de bebouwing en tot de bestaande wegen moet zo gekozen worden dat het open en transparante karakter van het Zandzoomgebied zoveel mogelijk behouden blijft.

Rob Glass, carrousellid van GroenLinks: “Terwijl in allerlei bouwplannen in Castricum, Limmen en Akersloot goed rekening wordt gehouden met de omgeving, lijkt het erop dat de projectontwikkelaar in het Zandzoomgebied ongehinderd zijn gang kan gaan. Wij gaan ervan uit dat deze moties een goed onthaal zullen krijgen bij alle andere partijen. Om te voorkomen dat we later op de blaren moeten zitten, zoals we dat onlangs nog hebben meegemaakt. “