GroenLinks wil alternatief vuurwerkbeleid

Steeds meer mensen storen zich aan vuurwerk rond Oud en Nieuw. Grootste ergernissen zijn geluidsoverlast, de onveiligheid op straat en luchtvervuiling. Ook dieren kunnen dagenlang bang zijn. Jaarlijks zorgt vuurwerk voor miljoenen euro's aan schade en honderden gewonden. GroenLinks pleit daarom voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. Alleen professionele organisaties zouden nog vuurwerkshows mogen geven. GroenLinks komt volgend jaar met voorstellen voor een verbod op particulier afsteken van vuurwerk, met ruimte voor professionele vuurwerkshows in onze gemeente. 

GroenLinks ziet het liefst dat de vuurwerktraditie wordt gemoderniseerd en dat vuurwerk met Oud en Nieuw alleen wordt afgestoken bij professionele vuurwerkshows. In veel landen gebeurt het al op deze manier. Hierdoor hebben burgers wel de voordelen van vuurwerk, maar niet de ongelukken, schade en overlast. Het idee dat het particulier afsteken van vuurwerk een eeuwenoude traditie is, is onjuist. Pas eind jaren’60 van de vorige eeuw werd het gebruikelijk dat particulieren zelf vuurwerk gingen afsteken. In de laatste jaren is de hoeveelheid en de zwaarte van het vuurwerk dat wordt afgestoken spectaculair gestegen. Dat leidt tot het grote aantal ongelukken, de grote schade en de enorme overlast.

Een te groot aantal mensen raakt gewond  door vuurwerk, tot aan amputaties van vingers, handen en blindheid toe. Artsen zien in hun praktijk jaarlijks de persoonlijke en maatschappelijke ellende, veroorzaakt door consumentenvuurwerk. Vorig jaar werden in Nederland 15 mensen onnodig blind doordat vuurwerk bij hun ogen ontplofte. Naast de schade voor mensen leiden (huis)dieren onder het lawaai. Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel veel materiële schade aan de persoonlijke en publieke ruimte en gebouwen. In 2016 was dat zelfs 11 miljoen euro.

Dertig lokale GroenLinks-fracties hebben het initiatief genomen voor het meldpunt www.vuurwerkoverlast.nl. Duizenden meldingen geven een goed overzicht van het probleem. Ook Castricummers kunnen de overlast daar melden. GroenLinks is daarnaast mede-ondertekenaar van het vuurwerkmanifest.  Dat manifest kan door iedereen ondersteund worden op www.vuurwerkmanifest.nl