GroenLinks pleit voor kunstprijs

Om de aandacht voor kunst in Castricum te vergroten bepleit GroenLinks het instellen van een terugkerende kunstprijs. Die kan jaarlijks of wellicht tweejaarlijks uitgekeerd worden aan een Castricummer kunstenaar. De prijs past in een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er meer aandacht komt voor kunst en cultuur in het dorp.  Het kunstzinnige imago van Castricum is nu ver te zoeken, terwijl er veel kunstenaars actief zijn in de gemeente. Dat kun je onder andere bereiken door lokale kunstenaars in het zonnetje te zetten  met een prijs en de bijbehorende media-aandacht.

In de gemeente Castricum wonen en werken veel getalenteerde kunstenaars. Toch is het kunstzinnige imago van Castricum ver te zoeken. Dat is jammer voor de kunstenaars en voor in kunst geïnteresseerde inwoners. Kunst is bovendien heel geschikt om kwaliteitstoerisme te ontwikkelen. Dan moet er wel aandacht voor zijn.

Een goede manier om die aandacht voor kunst in onze gemeente te vergroten is volgens GroenLinks het instellen van een kunstprijs. Die kan jaarlijks of tweejaarlijks uitgekeerd worden aan een Castricummer kunstenaar. Zo'n prijs zou een van de maatregelen kunnen zijn die ervoor moeten zorgen dat er meer aandacht gaat komen voor kunst en cultuur in het dorp. "Met een jaarlijkse of tweejaarlijkse kunstprijs laat je als gemeente zien, dat je kunst en cultuur serieus neemt en dat je er het belang van inziet", aldus Hannie Lutke Schipholt, fractievoorzitter van GroenLinks. “Ik ben zelf kunstenaar en zie bij andere kunstenaars dat ze veel meer aandacht verdienen als smaakmaker voor het imago van onze gemeente. Overigens ga ik zelf, zolang ik gemeenteraadslid ben, uiteraard niet meedingen als de gemeente een kunstprijs gaat instellen. Dat zou natuurlijk belangenverstrengeling zijn.”

Een andere maatregel om de aandacht voor kunst in de gemeente te stimuleren is het opstellen van een cultuuragenda, waarop door het hele jaar heen alle activiteiten vermeld staan. Die zou gepubliceerd moeten worden op de website van de gemeente en in de lokale bladen. Het bijhouden van de cultuuragenda zorgt voor grotere bekendheid van de activiteiten, maar ook voor meer afstemming. Zo kan worden voorkomen dat twee evenementen elkaar in de wielen gaan rijden. Het plan voor de cultuuragenda kwam afgelopen donderdag aan de orde tijdens de informatieavond over het cultuurplatform en kon op instemming rekenen van meerdere partijen. Wat GroenLinks betreft zou het in elk geval een belangrijk aandachtspunt moeten zijn.

Een derde voorstel waar GroenLinks aan denkt is het openstellen van het ondernemersloket voor advisering van kunstenaars. Op die manier kunnen ook kunstenaars en organisatoren van culturele evenementen informatie krijgen over wat ze kunnen doen om in de aandacht te komen. Vraag en aanbod moeten in de kunst veel beter bij elkaar komen. Het ondernemersloket geeft nu nog vooral informatie over regels voor ondernemers in de gemeente. Het loket zou dan een meer adviserende functie kunnen krijgen.