GroenLinks : College gedoogt illegale verhuur strandhuisjes

Ondanks een verbod daarop worden strandhuisjes illegaal verhuurd, bijv via AirBNB. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 januari hebben GroenLinks en de PvdA hierover vragen gesteld aan het college. Wethouder Steeman moest schoorvoetend toegeven dat hij dit ook wist. In een zojuist verschenen plan wil de gemeente zelfs gaan onderzoeken of de verhuur toch mogelijk is. GroenLinks vreest dat dit de druk op het strand zal vergroten. Rust en het ruimte-gevoel zal steeds verder verdwijnen van het strand. De natuur zal de dupe worden, zo is onze vrees.

Het argument van het college voor het gedogen was dat het dagelijkse praktijk is. Janine Cornel van GroenLinks vroeg de Wethouder of hij als overheidsvertegenwoordiger met het gedogen van verhuur via bijvoorbeeld AirBNB niet een gevaarlijke grens overschrijdt? “Mag een ieder dan ook op stoepen fietsen, te hard rijden en door rood licht rijden? Dat is immers ook een dagelijks gebeuren?”. Het antwoord van wethouder Steeman hierop was ontwijkend en dat men hierover nog aan het praten was. Inmiddels is duidelijk geworden dat er niet alleen gepraat wordt, maar er tevens een plan ligt om het strand verder aan te tasten. Ook bij Bad Noord wordt er gesproken over vergroting van de strandhuisjes"

Hannie Lutke Schipholt van GroenLinks: “de nieuwe plannen van het college gaan leiden tot nog meer bebouwing aan het strand. Wij willen dat er bij illegale verhuur van strandhuisjes aan derden wordt opgetreden en niet gedoogd. Het college lijkt hiermee nog even het beperken van kustbebouwing in het kustpact en de zoneringsplannen van de provincie voor te willen zijn. De gemeenteraad moet helpen onze kust te beschermen en hier niet in meegaan.”