Het bestuur van de Voedselbank liet de fractie eerst zien hoe het voedsel ingezameld en verdeeld wordt. Een grote groep van zeventig vrijwilligers is wekelijks bezig om voedsel in te zamelen en te verdelen over pakketten. Dit gebeurt op een professionele manier, waarbij ook de voedselveiligheid hoog in het vaandel staat. De pakketten worden uitgegeven in de vier deelnemende gemeenten: Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk en Castricum.

Hierna stond het bestuur uitgebreid stil bij de uitdagingen waar de voedselbank voor staat. Enerzijds het toenemende aantal gezinnen dat van de voedselbank afhankelijk is en de daarmee stijgende vraag naar voedsel en dus kosten. Maar ook het gegeven dat er nog veel huishoudens onder de radar zijn en zich door trots, schaamte of onwetendheid niet voor hulp melden. Via een groep ambassadeurs wil men proberen de drempel naar de voedselbank te verlagen.

Een ander belangrijk onderwerp van gesprek was de huisvesting en financiering van de Voedselbank. De huidige locatie is namelijk tijdelijk. Er is een meer definitieve locatie in beeld in de Goede Raadkerk in Beverwijk. Dit vereist echter een langdurige huurovereenkomst en verbouwingskosten. Daarom is het belangrijk dat de deelnemende gemeenten uitspreken dat zij ook langdurig zullen bijdragen aan de huisvestingkosten.

Voedselbank is vast onderdeel van sociaal vangnet

“Het belangrijkste inzicht dat ik meenam van dit werkbezoek is dat de voedselbank een vast onderdeel is geworden van het sociale vangnet in Nederland,” zegt Hannie Lutke Schipholt, raadslid voor GroenLinks Castricum. “Voedselbanken zouden in een rijk land als Nederland niet nodig moeten zijn: armoede is eigenlijk een verdelingsprobleem. Maar zolang de welvaart niet eerlijker gedeeld wordt, blijft dit probleem bestaan. En dus moeten voedselbanken bij de gemeenten een plek hebben als volwaardige partner in het sociale beleid en structureel beter gefinancierd worden. Daar zullen wij ons als fractie voor inzetten.”

Het was een enorm leerzaam bezoek waar de fractie met de opgedane kennis een politieke vertaling aan zal geven. Als dank voor dit werkbezoek organiseert GroenLinks op zaterdag 7 januari een inzameling voor de voedselbank bij de vestiging van AH in Geesterduin.