Gemeenteraad neemt twee GroenLinks-moties aan

Afgelopen donderdag werden tijdens de begrotingsbesprekingen in de Gemeenteraad twee moties van GroenLinks aangenomen. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen om bij aanbestedingen meer te letten op sociale aspecten en op duurzaamheid. Als gevolg van de eerste motie wordt het voortaan verplicht dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk worden geholpen. De tweede motie zorgt er voor dat de gemeente voortaan aan bedrijven vraagt om bijvoorbeeld aan het Fair-Trade keurmerk te voldoen.

De gemeente Castricum gunt regelmatig opdrachten aan bedrijven voor grote werkzaamheden. Tot nu toe werden aan deze bedrijven soms eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid of op sociale aspecten. GroenLinks vind dat dit de norm moet zijn. Dankzij de motie die donderdag aangenomen is, gaat dit veranderen. Bij grotere klussen stelt de gemeente voortaan als eis dat 5 % van het offertebedrag besteed moet worden om mensen met een beperking aan werk te helpen. Op die manier zal deze groep, die veel moeite heeft om aan werk te komen, beter geholpen worden. Dat kan met re-integratie-, leertrajecten, of zogenaamd beschut werk.

In de tweede motie stelt GroenLinks dat de gemeente in haar beleid veel meer op eerlijke handel en duurzaamheid moet letten. Dat kan bijvoorbeeld door aan de bedrijven, die een opdracht krijgen te vragen producten met een Fair Trade of Max Havelaar keurmerk te gebruiken, of diensten zoals leerlingenvervoer op een duurzame manier uit te voeren. Ook deze motie werd aangenomen. Bedrijven die in hun offerte aan de gemeente duidelijk maken hoe ze aan de eisen gaan voldoen die bij hun product of dienst passen, krijgen een grotere kans om een opdracht te krijgen.

Hannie Lutke Schipholt, fractievoorzitter van GroenLinks is blij met het aannemen van beide moties: “Er liggen nu echt betere kansen om de gemeente duurzamer en socialer te maken. Dat is in het directe belang van onder andere mensen met een beperking of mensen die al  heel lang werkeloos zijn. Het is in deze onzekere tijd ook een signaal dat de overheid duurzaamheid belangrijk vindt . “