Economische ontwikkeling of verspilling van belastinggeld?

GroenLinks vraagt zich af of deelname aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord wel een goede inzet van 75.000 E belastinggeld is. Samen met de provincie en 15 andere gemeenten in Noord-Holland Noord is Castricum deelnemer aan deze maatschappij. Het doel ervan is het stimuleren van bedrijven en investeringen in de regio met als belangrijk gevolg dat er meer werkgelegenheid zou ontstaan. Het kost de gemeente Castricum nu rond de  70.000 Euro per jaar en dat neemt volgend jaar nog toe met zo’n 5 %.

Volgens GroenLinks zou dit geld goed besteed zijn als er daadwerkelijk toename zou zijn van de werkgelegenheid. En al helemaal als de economische ontwikkeling in de richting van een duurzame economie zou gaan. Helaas gaat er hier iets mis. Ten eerste kan de ontwikkelingsmaatschappij niet goed duidelijk maken dat dankzij haar de werkgelegenheid in de regio is toegenomen. Nemen de investeringen dankzij het Ontwikkelingsbedrijf bijvoorbeeld toe? In de bespreking van het raadsvoorstel om het contract met maar liefst zeven (!) jaar te verlengen konden geen cijfers  worden gegeven, waaruit dat duidelijk zou worden. Ook in het jaarverslag van de ontwikkelingsmaatschappij wordt veel op de eigen borst geklopt, maar nergens helder gemaakt wat het effect is van de inspanningen. Het is GroenLinks ook te gortig dat het ontwikkelingsbedrijf zich voor 7 jaar aan de democratische controle wenst te onttrekken, zodat er bijvoorbeeld in de volgende raadsperiode geen besluit over kan worden genomen zonder het contract te verbreken. En dat kost altijd geld.

Een derde probleem dat GroenLinks heeft met het ontwikkelingsbedrijf zijn de speerpunten. Een daarvan betreft de Agribusiness, waarmee onder andere de grootschalige en intensieve bollenteelt wordt bedoeld. Die teelt geeft in het voorjaar prachtige kleurige vergezichten, maar is tevens de vorm van landbouw waar de grootste hoeveelheid bestrijdingsmiddelen wordt gebruikt.

Al met al vragen we ons af of doorgaan geen nutteloze verspilling van belastinggeld is. Als we de ca 75.000 Euro jaarlijks besteden aan bijvoorbeeld het stimuleren van plaatsen van zonnepanelen of aan isolatie van woningen, wordt de werkgelegenheid in het dorp direct gestimuleerd omdat aannemers meer werk zullen hebben. En we maken Castricum nog duurzamer ook !  Dat lijkt GroenLinks een zinniger besteding van belastinggeld.