Zo spraken we verschillende mensen over het verkeer in de Bakkummerstraat. Het is een drukke weg, maar niet iedereen vindt dat een probleem: “We wisten waar we kwamen wonen.” Bovendien is het al een stuk rustiger dan vroeger: “Toen schudden de huizen als de vrachtwagens voorbijkwamen”. Nu mag vrachtverkeer niet meer door de straat (tenzij het bestemmingsverkeer is).

Toch komen er nog steeds vrachtwagens en tractors langs. Ook rijden veel automobilisten te hard. We hebben het doorgegeven aan GroenLinks-wethouder Valentijn Brouwer, die onder andere over verkeer gaat. Hij vertelde dat het verbeteren van de verkeerssituatie in Bakkum hoog op de agenda staat, en dat eventuele maatregelen in overleg met de bewoners opgesteld zullen worden. Wordt vervolgd dus!

Ook wonen was een terugkerend onderwerpen van gesprek. En dan met name het gebrek aan seniorenwoningen, voor ouderen die kleiner willen gaan wonen én starterswoningen. Verschillende bewoners gaven aan dat hun kinderen op zoek zijn naar een woning, maar dat dat erg moeilijk is. “M’n kinderen worden bijna gedwongen om het dorp uit te gaan,” zei één bewoner zelfs. Daarom is het zo belangrijk dat er bij de bouw van nieuwe woningen gefocust wordt op starterswoningen en seniorenwoningen. Die laatsten zorgen ervoor dat er weer meer doorstroom komt en ook gezinnen meer kans maken op een (betaalbare) woning. Wonen is gelukkig een van de prioriteiten van dit college. Meer lezen over die plannen? Check dan ook de reactie van GroenLinks op de conceptbegroting van het college voor 2023.

Verder spraken we met een bewoner die nog maar een half jaar in Castricum woont met zijn gezin. Het valt hem op dat mensen blij zijn om hier te wonen en elkaar gedag zeggen op straat. Hij vindt het belangrijk dat die sociale cohesie bewaard blijft. En dat het groen in onze mooie gemeente behouden blijft. Daar zijn wij het natuurlijk volmondig mee eens!