Zorg en sociale voorzieningen

Hier volgt een samenvatting van de standpunten van GroenLinks Castricum over de Participatiewet, de WMO, ouderenzorg, en Jeugdzorg. Voor de uitgebreidere standpunten kunt u op de doorverwijzingen klikken.

Participatiewet

De bijstand is een sociaal vangnet voor mensen die geen andere bron van inkomsten hebben.  GroenLinks wil zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen hebben. De beste weg daarheen is ervoor zorgen dat mensen kansen krijgen en weer aan de slag kunnen. De tegenprestatie is een verkeerde term en moet alleen ingezet worden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer te helpen integreren.Wij verzetten ons tegen de 'eigen-schuld-dikke-bult-mentaliteit' van de rechtse partijen en de PvdA en tegen voorstellen om extra sancties en boetes op te leggen aan mensen in de bijstand.

WMO

We delen de zorgen die mensen hebben in de WMO, en de vrijwilligers en mantelzorgers die bij hen betrokken zijn. We zijn voor een participatiemaatschappij, maar niet als bezuinigingsmaatregel die alleen maar leidt tot overspannen inwoners. De uitvoering van de zorg en hulp binnen de wmo moet kwalitatief goed zijn. Eventuele klachten hierover verzamelen wij, en als het structureel blijkt te zijn maken we er werk van.

Ouderenzorg

Bij de ouderenzorg moet de eigen regie voorop staan. Wat heeft iemand nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Als ouderen uiteindelijk gaan wonen in een instelling voor langdurige zorg, moeten hun behoeften  leidend zijn.

Jeugdzorg

Goede zorg voor onze kinderen is belangrijk. GroenLinks wil dat de jeugdzorg dicht bij huis wordt georganiseerd en dat de kwaliteit van die zorg voorop staat. Bovendien moeten kinderen en hun ouders zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen over hun zorg.

PGB's

GroenLinks vindt dat iedereen maximale zeggenschap moet hebben over zijn eigen leven. Persoonsgebonden budgetten (pgb's) geven mensen meer vrijheid om hun zorg zelf te organiseren en daardoor grip te houden over de inrichting van het eigen leven. Omdat maatwerk in de zorg steeds belangrijker wordt, vinden wij dat PGB’s de standaard moeten worden.