Natuur en toerisme

GroenLinks hecht veel waarde aan onze natuurlijke omgeving en het karakteristieke landschap tussen de dorpskernen van de gemeente Castricum. Natuur is voor ons een waarde op zich. Aan de andere kant zien we ook dat deze waarde voor de lokale economie en werkgelegenheid belangrijk zijn en dat er kansen liggen voor duurzaam toerisme. Daaraan kleven een aantal dillema's. Op deze pagina geven we een beeld van hoe we daar mee omgaan.

Wij kunnen niet zonder groen om ons heen en natuur in de buurt. Natuur in je nabijheid heeft een bewezen positief effect op je gezondheid en het welzijn. Maar natuur is ook waardevol op zichzelf. Biodiversiteit is van groot belang voor onze gezondheid en voor de voedselproductie. Bescherming van de natuur en het landschap heeft onze prioriteit ten opzichte van economische belangen. Maar dat wil niet zeggen dat er wat ons betreft niets mogelijk is. Ons voorbeeld zijn talloze initiatieven wereldwijd voor duurzaam toerisme. Daarom schreven we een visiedocument voor duurzaam toerisme in de gemeente Castricum.

Beuk in Noordhollands Duinreservaat bij Castricum, Foto door Haluschi

GroenLinks wil investeren in natuur. Er is nergens in Europa zo weinig natuur over als in Nederland. Het aantal plant- en diersoorten daalt nog steeds. GroenLinks vecht voor het behoud van ons natuurlijk erfgoed. Wij willen dat zeldzame en inheemse planten en dieren beter worden beschermd en de ruimte krijgen die zij nodig hebben, zodat vogels rustig kunnen broeden en herten, vossen en hazen de ruimte krijgen in velden en bossen. Met het Noordhollands Duinreservaat en de OER-IJgronden in onze achtertuin hebben wij de verantwoordelijkheid natuur en landschap te beschermen en te bewaren voor nu en voor latere generaties.

Investeren in natuur is dus hoe dan ook goed voor Castricum. Natuur en landschap hebben echter ook economische waarde voor de gemeente. Aan bezoekers van natuur en mooie landschappen wordt geld verdiend en het zorgt voor lokale werkgelegenheid. Het open agrarische landschap is karakteristiek. In Castricum, waar goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling zijn, is de recreatiesector een belangrijke economische troefkaart. Daarom moet de natuur ook als ons groene kapitaal worden gezien, waar we zuinig op moeten zijn. Het netwerk van waardevolle natuurgebieden, Natuurnetwerk Nederlands (NNN), moet het voor dieren mogelijk maken om door heel Europa van het ene naar het ander natuurgebied te gaan. Daarom kijken we altijd kritisch naar het economisch gebruik van gebieden die in NNN zones liggen.Toerisme hoeft niet ten koste te gaan van de natuur, met nog meer bebouwing. In Nederland is al 13% van het land bebouwd. Elders in Europa is dat gemiddeld 5%. We hebben een visiedocument geschreven over toerisme en recreatie in Castricum. Wij kiezen voor het ontwikkelen van kleinschalig en duurzaam toerisme verspreid over verschillende plaatsen in de gemeente, en betere samenwerking tussen verschillende typen ondernemers om het aanbod interessant en levendig te maken. Lees onze hele visie met leuke invalshoeken via de link onderaan de pagina.