Natuur en toerisme

Wij kunnen niet zonder groen om ons heen en natuur in de buurt. Natuur in je nabijheid heeft een bewezen positief effect op je gezondheid en het welzijn. Maar natuur is ook waardevol op zichzelf. Biodiversiteit is van groot belang voor onze gezondheid en voor de voedselproductie.

GroenLinks wil investeren in natuur. Er is nergens in Europa zo weinig natuur over als in Nederland. Het aantal plant- en diersoorten daalt nog steeds. GroenLinks vecht voor het behoud van ons natuurlijk erfgoed. Wij willen dat zeldzame en inheemse planten en dieren beter worden beschermd en de ruimte krijgen die zij nodig hebben, zodat vogels rustig kunnen broeden en herten, vossen en hazen de ruimte krijgen in velden en bossen. Met het Noordhollands Duinreservaat in onze achtertuin hebben wij de verantwoordelijkheid de natuur te beschermen en te bewaren voor latere generaties.

Het netwerk van waardevolle natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), moet het voor dieren mogelijk maken om door heel Europa van het ene naar het ander natuurgebied te gaan.

Investeren in natuur is goed voor Castricum. Natuur heeft namelijk ook een economische waarde. Aan bezoekers van natuur en mooie landschappen wordt veel geld verdiend. In Castricum, waar goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling zijn, is de recreatiesector een belangrijke economische troefkaart. Daarom moet de natuur ook als ons groene kapitaal worden gezien, waar we zuinig op moeten zijn. Toerisme hoeft niet ten koste te gaan van de natuur met nog meer verstening. In Nederland is al 13% van het land bebouwd. Elders in Europa is dat gemiddeld 5%. Wij kiezen voor het ontwikkelen van kleinschalig toerisme op verschillende plaatsen in de gemeente, en betere samenwerking tussen verschillende typen ondernemers. Zie hiervoor ons visiedocument toerisme onderaan de pagina.