Duurzaamheid

GroenLinks zet zich in voor de overstap naar een economie die draait op hernieuwbare energie en een duurzame productiecyclus. Bijvoorbeeld op zon en wind in plaats van op kolen, olie en gas. Daarmee zorgen we voor meer werk, een leefbare aarde en betaalbare energie.  Ons doel is ook een economie waarin grondstoffen niet worden weggegooid, maar steeds opnieuw worden gebruikt

Castricum schaliegasvrije gemeente

Castricum heeft een prachtige energiecooperatie, CALorie. Zij zorgen in onze gemeente voor goede initiatieven als het om de transformatie naar duurzame energie gaat. GroenLinks streeft naar een energieneutrale gemeente en vindt dan ook dat de gemeente een full-time baan van de coordinator van CALorie moet maken. Ook kan de gemeente zelf veel meer doen en investeren in duurzame energie. Een snelle transformatie naar energieneutralitiet is van het grootste belang, gezien de klimaatproblematiek en de internationale ontwikkelingen in de oliestaten. Nu de economie weer aantrekt wordt de CO2 uitstoot heel snel groter, dus het is eigenlijk al 5 over 12.

Afval kan in veel gevallen worden hergebruikt. Het afvalsysteem in Castricum is daar al op gericht. Nog beter is het als goederen op zo'n manier worden geproduceerd dat de onderdelen makkelijk te repareren, te vervangen, te recyclen of biologisch afbreekbaar zijn. De overheid moet de overstap naar deze zogenaamde 'biobased economy' zoveel mogelijk stimuleren. Nederland heeft alles in huis om hierin koploper te worden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook groene banen op. GroenLinks ziet graag dat deze manier van denken ook onder ondernemers in Castricum als norm gaat gelden. Wij gaan daarom vanaf eind 2015 jaarlijks een Groen lintje uitreiken aan de duurzaamste ondernemer, of beter nog, aan samenwerkende duurzame ondernemers in de gemeente.