Vragenlijst

We zijn blij dat u mee wilt doen aan de enquete van GroenLinks Castricum. Voor ons is het belangrijk om uw mening te horen en deze mee te nemen bij het schrijven van ons verkiezingsprogramma. 

Het invullen van onderstaande vragen kost ca 5 minuten, de gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt. Aan het einde van de enquete kunt u ons iets melden, dat niet in de vragenlijst voorkwam.