De GroenLinks-fractie gaat graag in gesprek met inwoners. Niet iedereen heeft tijd om naar het raadsspreekuur te gaan of een raadsvergadering bij te wonen. Daarom zoeken we hen gewoon op!

Tijdens ‘Spreek je Raadslid’ kunnen inwoners van alles met de raadsleden bespreken. Bijvoorbeeld: wat zijn de plannen om jongerenhuisvesting aan te pakken? Hoe zorgen we voor meer passende woningen voor onze inwoners? Hoe wordt onze gemeente duurzaam en klimaatbestendig? Hoe zorgen we voor levendige dorpscentra? Wat doet de gemeente om het toerisme en recreatie te ontwikkelen of om onze gemeente bereikbaar en toegankelijk te houden? Alle vragen zijn welkom!