Praat mee op onze fractievergadering op 17 juli, start 20.15 uur

Je bent van harte welkom bij de fractievergaderingen van GroenLinks Castricum. De fractie spreekt dan over de afgelopen en de komende raadsvergadering. De bijbehorende stukken voor de nabespreking van de raadsvergadering van 13 juli vind je hier, inclusief audioverslag als het al beschikbaar is.

De stukken voor de voorbereidingen van de raadsvergadering van 20 juli vind je hier.

Je kunt het beste de ingang aan de C.F. Smeetslaan gebruiken. Als je belt met 06-12125713 doen wij de deur voor je open.

We zijn altijd bereid een onderwerp waar je voor komt, eerder te behandelen dan op de agenda staat aangegeven, zodat je niet lang hoeft te wachten. Ook kan je zelf een onderwerp inbrengen. Meld je komst uiterlijk op de dag van de fractievergadering aan op het bovengenoemde telefoonnummer.

Hieronder vind je de agenda (Let op de tijden zijn gewijzigd i.v.m. het raadsspreekuur):

Agenda

20.15 voorbespreken presidium agenda nnb

20.25 nabespreking raadsvergadering 13 juli

 • presentatie voortgang onderzoek zwembad
 • gang van zaken motie herroepen collegebesluit kappen gezonde bomen
 • technische carrousel
 • renovatie Enterij
 • wijzigingsverordening integrale verordening sociaal domein

20.45 Voorbereiding Raadsvergadering

 • Risicoverevening Jeugdhulp
 • Diverse voorstellen
  • Amendement beschutting station
  • Amendement carillon station
  • Motie inspraak Zandzoom
 • Bestuurscultuur

21.10 Voorbereiding Besluiten

 • Renovatie Enterij
 • Wijzigingsverordening Integrale verordening Sociaal domein (in gewijzigde vorm)
 • Motie vadovdd inzake herroepen collegebesluit kap gezonde bomen
 • Moties bij peilen gevoelen uitwerkingsplannen fase 2 Limmen Zandzoom
 • ontwerp station Castricum / actualisatie kaderstelling project incl. amendementen

21.20 wvttk

21.30 klaar

 

Locatie

Gemeentehuis
Raadhuisplein 1
1902 CA Castricum
Nederland